Follow
Oya Beklan Cetin
Title
Cited by
Cited by
Year
Eskişehir'de tamamlayıcı ve alternatif tıp kullanımı
O ÇETİN
Sosyoekonomi 6 (6), 2007
732007
Perspectives of Turkish Mothers on Having a Child with Developmental Disabilities.
A Cavkaytar, S Batu, OB Cetin
International Journal of Special Education 23 (2), 101-109, 2008
702008
Ekofeminizm: Kadın doğa ilişkisi ve ataerkillik
O Çetin
Sosyoekonomi 1 (1), 2005
652005
The use of complementary and alternative medicine in Eskisehir
O Çetin
Sosyoekonomi 2, 90-5, 2007
242007
Gelişim geriliği olan çocuğa sahip ailelerin sosyo-ekonomik ve demografik özellikleri arasındaki ilişkiler
A Cavkaytar, ES Batu, OÇ Beklan
122006
Gelişimsel geriliği olan çocuğa sahip ailelerin aile özelliklerinin ve yaşadıklarının betimlenmesi
A Cavkaytar, S Batu, B Kartal, O Beklan Çetin, F Güllüoğlu
Eskişehir Anadolu Üniversitesi 30512, 2004
82004
Hizmet sektöründe çalışan yoksulların geçim stratejileri ve sosyal ilişki ağları: Eskişehir örneği
N Suğur, S Suğur, ÖGT Gönç, YDDOB ÇETİN
ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources 12 (1), 59-84, 2000
82000
Environmental knowledge, attitudes and behavior in Eskisehir
OB Çetin
Middle East Technical University, 2002
62002
Klasik Toplumsal Değişme Kuramları 2
OB Çetin
Toplumsal Değişme Kuramları, 2011
52011
Derin Ekoloji Hareketi Ve Çevre Etiği
OB Çetin
Ecotopianetwork sitesi. https://ecotopianetwork. wordpress. com/2009/12/21 …, 2003
52003
Eskişehir’de Çevre Bilgisi, Çevresel Tutum ve Davranış
OB Çetin
Yayınlanmamış Doktora Tezi), ODTÜ, Sosyoloji Bölümü, Ankara, 2002
52002
Sosyolojik Araştırmalarda Veri Çözümlemesi ve Bulguların Yorumlaması
OB Çetin
Ss, 2013
42013
Aile, Kadın ve Doğa
OB Çetin
Aile Sosyolojisi (içinde), KASAPOĞLU, A. ve N. KARKINER (der.) Eskişehir: TC …, 2011
42011
Sosyolojik Araştırmalarda Veri Çözümlemesi Ve Bulguların Yorumlanması,(Editör), Temmuz Gönç Şavran
O BEKLAN ÇETİN
Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri, TC Anadolu Üniversitesi Yayını …, 2013
22013
Oya, Derin Ekoloji Hareketi ve Çevre Etiği
B Çetin
22009
TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA ‘EV’İN ANLAMI VE EV İLE KURULAN İLİŞKİNİN FARKLILAŞMASI
FAK Turhanoğlu, OB Çetin
Sosyoloji Araştırmaları Dergisi 26 (1), 40-60, 2023
2023
HİZMET SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN YOKSULLARIN YOKSULLUK ALGILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA.
N SUĞUR, S SUĞUR, OYAB ÇETİN, T GÖNÇ-ŮAVRAN, E AKARÇAY
Iş, Güç: The Journal of Industrial Relations & Human Resources 10 (4), 2008
2008
Hizmet sektöründe çalışan yoksullar: Eskişehir örneği üzerine bir çalışma
N SUĞUR, S SUĞUR, BO ÇETİN, E AKARÇAY, GT ŞAVRAN
2007
Çevre Sorunu mu? Kadın Sorunu mu?
OB Çetın
Sivil Toplum: Dusunce & Aastirma Dergisi 5 (20), 2007
2007
Women's question and the policies of political parties on women in Turkey
OB Çetin
Middle East Technical University, 1995
1995
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20