Follow
Ömer Faruk İşcan
Ömer Faruk İşcan
Yönetim ve Organizasyon Profesörü, Atatürk Üniversitesi
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Bireysel ve iş ortamina ait etkenler açisindan iş doyumu
F Sevimli, ÖF İşcan
Ege Academic Review 5 (1), 55-64, 2005
8712005
Örgütsel adalet, iş tatmini ve örgütsel güven arasindaki ilişki
ÖF İşcan, U Sayın
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 24 (4), 195-216, 2010
6812010
Örgüt kültürünün iş tatmini üzerindeki etkisi ve bir uygulama
ÖF İşcan, MK Timuroğlu
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 21 (1), 119-135, 2007
5482007
Çalişanların Örgütsel bağdaşımlarının Belirleyicileri Olarak Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Adalet Algıları
AN Ö.F. İşcan
4132004
Dönüştürücü/etkileşimci liderlik algısı ve örgütsel özdeşleşme ilişkisinde bireysel farklılıkların rolü
ÖF İşcan
Akdeniz İİBF Dergisi 6 (11), 160-177, 2006
3682006
Mesleki tükenmişlik ve duygusal zekâ arasındaki ilişki
AÇ Güllüce, ÖF İşcan
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi 5 (2), 7-29, 2010
2602010
Örgütsel özdeşleşme, örgütsel imaj ve örgütsel vatandaşlik davranişi ilişkisi: Bir uygulama
CN Karabey, ÖF İşcan
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 21 (2), 231-241, 2007
2512007
Effect of leadership style on perceived organizational performance and innovation: the role of transformational leadership beyond the impact of transactional leadership–an …
ÖF İşcan, G Ersarı, A Naktiyok
Procedia-Social and Behavioral Sciences 150, 881-889, 2014
2072014
Örgüt iklimi ile yeniliğe destek algısı arasındaki ilişki
ÖF İşcan, CN Karabey
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2), 180-193, 2007
1902007
Üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini belirlemeye yönelik bir araştırma
ÖF İşcan, E Kaygın
Atatürk Üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi 15 (2), 443-462, 2011
1412011
Potansiyel girişimciler olarak üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini belirlemeye yönelik bir araştırma
ÖF İşcan, E Kaygın
Organizasyon ve yönetim bilimleri dergisi 3 (2), 275-286, 2011
1332011
Küresel işletmecilikte dönüştürücü liderlik anlayışı-büyük ölçekli işletmelerde bir uygulama
ÖF İşcan
Unpublished PhD Dissertation). Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 2002
1292002
Siyasal Arena Metaforu Olarak Örgütler ve Örgütsel Syasetin Örgütsel Adalet Algisina Etkisi
ÖF İşcan
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 60 (01), 149-171, 2005
1282005
Bilgi toplumunda zaman yönetimi ve bankacılık sektöründe yöneticiler üzerine bir uygulama
ÖF İşcan
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999
1161999
Attitudes towards telecommuting: the Turkish case
OF Iscan, A Naktiyok
Journal of Information Technology 20 (1), 52-63, 2005
1152005
İşyerinde narsisizm ve iş tatmini ilişkisi
K Timuroğlu, ÖF İşcan
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 22 (2), 239-264, 2008
1092008
Dönüştürücü liderliğin örgütsel vatandaşlık davranışı üzerine etkisi. 11
D Bingöl, A Naktiyok, ÖF İşcan
Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 22-24, 2003
822003
İşgörenlerin evden çalışmaya ilişkin tutumları: Bireysel özellikler ve iş sürükleyicileri açısından bir uygulama
A NAKTİYOK, ÖF İşcan
Akdeniz İİBF Dergisi 3 (6), 53-72, 2003
622003
Kurumsal yönetişim sürecinin gelişimi üzerine bir araştırma
ÖF İşcan, E Kayğın
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (2), 213-224, 2009
592009
POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE ÖRGÜTSEL SİNİZM ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ
S Uygungil, ÖF İşcan
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 435-453, 2018
392018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20