Sevinc Gulsecen
Sevinc Gulsecen
Enformatik Bölümü, İstanbul Üniversitesi
Verified email at istanbul.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Teaching ICT to teacher candidates using PBL: A qualitative and quantitative evaluation
S Gülseçen, A Kubat
Journal of Educational Technology & Society 9 (2), 96-106, 2006
1682006
Yeni nesil mobil öğrenme aracı: Podcast
S Gülseçen, F Gürsul, B Bayrakdar, S Çilengir, S Canım
Akademik Bilişim 10, 10-12, 2010
272010
Improved fuzzy modelling to predict the academic performance of distance education students
O Yildiz, A Bal, S Gulsecen
The international review of research in open and distributed learning 14 (5), 2013
262013
Eğitimde bilişim teknolojilerinin kullanımını etkileyen psikolojik etmenler
E Erktin, S Gülseçen
Eğitim ve Bilim 26 (121), 2001
162001
Bilgi ve bilginin yönetimi
S Gülseçen
Knowledge Management, 2012
122012
Bir web sayfasının web madenciliği ile analizi
M Gezer, Ç Erol, S Gülseçen
Akademik Bilişim, 2007
122007
UBV Photometry of the Massive Eclipsing Binary TT Aur
S Özdemir, H Ak, M Tanriver, H Gülseçen, S Gülseçen, AT Saygaç, ...
Publications of the Astronomical Society of Australia 18 (2), 151-157, 2001
122001
Bilgi yönetimi: Bilgi türeticileri, büyük veri, inovasyon, kurumsal zekâ
S Gülseçen
Papatya Yayıncılık Eğitim, 2015
112015
To develop an education system for secure internet banking: GIBES
ZA Reis, S Gülseçen, B Bayrakdar
Procedia Computer Science 3, 1333-1340, 2011
102011
Interpersonal communication and gender in the ICT profession
M Kirlidog, M Aykol, S Gulsecen
IEEE Technology and Society Magazine 28 (1), 48-56, 2009
102009
Comparative Research in Blended Learning: State Univeristy vs Private University
S Gulsecen, ME Ersoy, F Nutku
COGNITIVE SCIENCE RESEARCH PAPER-UNIVERSITY OF SUSSEX CSRP 576, 29, 2005
102005
Bilgi Teknolojisi’nin Astronomi Araştırmalarına ve Eğitim-Öğretimine Etkileri. 5
S Gülseçen
Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı 1, 10-15, 2002
102002
Can Geogebra Make Easier the Understanding of Cartesian Co-Ordinates? A Quantitative Study in Turkey
S Gülseçen, RAEK KARATAŞ, RAFÖ KOÇOĞLU
International journal on new trends in education and their implications 3 (4 …, 2012
92012
Dijital dünyadan yansımalar: Bilgide ve vatandaşlıkta değişim
S Gülseçen, Ş Özdemir, S Çelik, T Uğraş, M Özcan
XIX. Türkiye’de İnternet Konferansı, 27-29, 2014
82014
Sekiz yıllık temel eğitimde astronomi eğitim ve öğretiminin yeri
D Koçer, S Gülseçen
Sekiz Yıllık Eğitimde Fen ve Matematik Öğretimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı …, 2001
82001
Yapay sinir ağları, işletme alanında uygulanması ve bir örnek çalışma
S Gülseçen
Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 1993
81993
Site-içi Aramalar ve Apriori Algoritması Kullanılarak Web Sitesi Ziyaretçilerinin İhtiyaç Tespitine Yönelik Bir Örnek Olay İncelemesi
VÖ BUDAK, E KARTAL, S GÜLSEÇEN
Bilişim Teknolojileri Dergisi 11 (2), 211-222, 2018
72018
Bir değer olarak bilgi ve bilginin yönetimi
S Gülseçen
Türk Kütüphaneciliği 28 (1), 62-68, 2014
72014
Organizasyonlarda Bilgi Yönetimi Sürecinde Veri Madenciliği Yaklaşımı
S ÇANKIRI, E Kartal, K YILDIRIM, S Gülseçen
ÜNAK 2009, 148, 2011
72011
Cloud computing and some scenarios for its application in universities
CS Erol, EK Karatas, Z Ozen, S Gulsecen
European Researcher, 1515-1526, 2012
62012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20