Takip et
Sabriye Çelik Uğuz
Sabriye Çelik Uğuz
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümü, Balıkesir Üniversitesi
balikesir.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Gastronomi turizmi: Ayvalık’ta yerli turistler üzerinde görgül bir araştırma
A Gökdeniz, B Erdem, Y Dinç, SU Çelik
1512015
Göç ve turizm: Türkiye-Almanya örneği
SÇ UĞUZ
Yönetim Bilimleri Dergisi 10 (19), 177-185, 2012
99*2012
Sürdürülebilir turizm kapsaminda Burhaniye’nin alternatif turizm potansiyeli
S Uğuz, SÇ Uğuz
Marmara Coğrafya Dergisi, 332-353, 2011
832011
Turizmde kadın istihdamı ve ücret ayrımcılığı: Karşılaştırmalı bir analiz
SÇ Uğuz, F Topbaş
622016
Döviz Kuru Oynaklığı Turizm Talebi ilişkisi: 1990-2010 Türkiye Örneği
S Çelik Uğuz, F Topbaş
Econ Anadolu 2011, Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi II: Kriz Sonrası …, 2011
43*2011
Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunmasında Turist Rehberlerinin Rollerine Yönelik Turist Algıları Üzerine Bir Araştırma
H Ar, S Çelik Uğuz
The Journal of International Social Research 8 (41), 1406-1418, 2015
372015
Türkiye'de cari işlemler dengesi ve turizmin önemi
SÇ Uğuz
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi …, 2014
372014
Makine öğrenmesi teorik yönleri ve Python uygulamaları ile bir yapay zekâ ekolü
S Uğuz
Nobel Yayıncılık. Ankara, 2019
352019
TOPLUMSAL CİNSİYET ve KADIN EMEĞİ: TURİZM SEKTÖRÜNE BETİMSEL BİR YAKLAŞIM
SÇ UGUZ, F TOPBAŞ
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 2 (7), 487-509, 2014
35*2014
Destinasyon Sadakatini Etkileyen Faktörler: Bisiklet Turizmi ve Burhaniye Bisiklet Festivali Örneği
S Çelik Uğuz, V Özbek
ISBN: 978-605-2323-74-8 Detay Yayıncılık, 2018
23*2018
Destinasyon Sadakatini Etkileyen Faktörler: Bisiklet Turizmi Ve Burhaniye Bisiklet Festivali Örneği
S Çelik Uğuz, V Özbek
International Review of Economics and Management (IREM), 6 (2), 84-102, 2018
23*2018
KÜRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİNDE TURİZMİN ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ.
H AR, S ÇELİK UĞUZ
Journal of International Social Research 10 (49), 2017
152017
Sürdürülebilir Turizm Çerçevesinde Gönüllü Turizmi ve Permakültür İlişkisi: Permakültür Çiftlik ve Köy Uygulamaları
H Ar, SÇ Uğuz
VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 222-232, 2014
132014
Gastronomi Turizmi (Ayvalık’ta Talep Boyutuyla İlgili Bir Araştırma)
A Gökdeniz, B Erdem, Y Dinç, S Çelik Uğuz
Detay Yayıncılık, Ankara 1, 1-76, 2015
122015
Sanat Turizmi Kapsamında Sanat Köyleri/Sanat Akademileri/Sanat Kampları Uygulamaları ve Kırsal Turizme Katkıları
SÇ Uğuz
IJSES – International Journal of Social and Economic Sciences 5 (2), 25-28, 2015
112015
Adana'da mesleki ve teknik anadolu liselerinde İngilizce öğretmenlerinin mesleki tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi üzerine bir çalışma
S Uğuz
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimleri …, 2016
92016
Evaluation of environmental issues in the coasts of edremit gulf in terms of sustainable tourism
SÇ Uğuz, KD Kaimuldinova, G Yildirim, Y Kabiyev
Geo Journal of Tourism and Geosites 40 (1), 302-312, 2022
82022
Festivals As Cultural Attractions In Tourism: Case of Slovenia
S ÇELİK UĞUZ, A GACNIK
Tourism, Environment and Sustainability/ Chapter 22, 278-293, 2015
7*2015
Kültürel Miras Kapsamında Tarihi Hamamların Yenilenerek Korunması ve Turizm Amaçlı Kullanımı: Burhaniye Örneği
S Çelik Uğuz, HS Sağlam
III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi 1 (1), 805-817, 2014
5*2014
Modernity’s imprints on Mersin: a reinterpretation
B Beyhan, S Uğuz
colloquium Mersin, the Mediterranean, and Modernity: Heritage of the Long …, 2002
52002
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20