Muhittin Simsek
Muhittin Simsek
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Toplam kalite yönetiminde performans ölçümü:(Örnek uygulamalar)
M Şimşek
Hayat Yayıncılık, 2002
982002
Hizmet İçi Eğitim Uygulamalarinin Çalişma Hayatina Etkileri
M Öztürk, S Sancak
Journal of Yaşar University 2 (7), 761-794, 2007
922007
Kalite yönetimi
M Şimşek
Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yayınları 11 (3), 1998
791998
Sorularla toplam kalite yönetimi ve kalite güvence sistemleri
M Şimşek
Alfa Basım Yayım Dağıtım, 2000
762000
Sorularla toplam kalite yönetimi ve kalite güvence sistemleri
M Şimşek
Alfa Basım Yayım Dağıtım, 2000
762000
Sorularla toplam kalite yönetimi ve kalite güvence sistemleri
M Şimşek
Alfa Basım Yayım Dağıtım, 2000
762000
Ekonominin Lokomotifi Kobilerin Olmazsa Olmazları
M Şimşek
732002
İşletmelerde performans ölçümünün önemi ve modern bir performans ölçme araci olarak Balanced Scorecard
R Karaman
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi 8 (16), 410-427, 2009
592009
TKY de Başarının Anahtarı İnsan Faktörü
M Şimşek
48*2003
Mühendislikte ergonamik faktörler
M Şimşek
Marmara Üniversitesi, 1994
321994
TKY ve tarihteki bir uygulaması ahilik
M Şimşek
Hayat Yayınları, İstanbul, 2002
312002
Öğretmen adaylarının ideal öğretmen algıları
M Çalışkan, AN Işık, Y Saygın
İlköğretim Online 12 (2), 575-584, 2013
272013
İş hayatında mükemmellik
M Şimşek
Hayat Yayıncılık, 2004
252004
Ahilik: Tky ve tarihteki bir uygulaması
M Şimşek
Hayat, 2002
252002
Mesleki eğitimde toplam kalite yönetimi ve model önerisi
M Tufan, Ş Mizrak, D Çelik
Khazar University Press, 2007
242007
KOBİ’LERDEKİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ KURUMSALLAŞMA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
A ÇABUK
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (16), 39-57, 2006
242006
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının coğrafi bilgi sistemleri (CBS) konusundaki bilişsel yapılarının ve alternatif kavramlarının kelime ilişkilendirmesi testi ile belirlenmesi. 4
M Şimşek
Ulusal İlköğretim Bölümleri Öğrenci Kongresi, 8-9, 2013
212013
İç denetim ve toplam kalite yönetimi ilişkisi
S Aslan, H Özçelik
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 5 (10), 109-119, 2009
202009
Tayyareden-Uçağa; Milli Hava Sanayinin Kuruluşunda Türk Halkının Yaptığı Bağışlar
AF Aydın
Karadeniz Araştırmaları, 51-84, 2011
162011
İş Hayatında Önce İnsan
M Şimşek
İstanbul: Hayat Yayınları, 2006
142006
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20