Muhittin Simsek
Muhittin Simsek
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Toplam kalite yönetiminde performans ölçümü:(Örnek uygulamalar)
M Şimşek
Hayat Yayıncılık, 2002
972002
Hizmet İçi Eğitim Uygulamalarinin Çalişma Hayatina Etkileri
M Öztürk, S Sancak
Journal of Yaşar University 2 (7), 761-794, 2007
912007
Kalite yönetimi
M Şimşek
Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yayınları 11 (3), 1998
781998
Sorularla toplam kalite yönetimi ve kalite güvence sistemleri
M Şimşek
Alfa Basım Yayım Dağıtım, 2000
752000
Sorularla toplam kalite yönetimi ve kalite güvence sistemleri
M Şimşek
Alfa Basım Yayım Dağıtım, 2000
752000
Sorularla toplam kalite yönetimi ve kalite güvence sistemleri
M Şimşek
Alfa Basım Yayım Dağıtım, 2000
752000
Ekonominin Lokomotifi Kobilerin Olmazsa Olmazları
M Şimşek
722002
İşletmelerde performans ölçümünün önemi ve modern bir performans ölçme araci olarak Balanced Scorecard
R Karaman
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi 8 (16), 410-427, 2009
552009
TKY de Başarının Anahtarı İnsan Faktörü
M Şimşek
48*2003
Mühendislikte ergonamik faktörler
M Şimşek
Marmara Üniversitesi, 1994
321994
TKY ve tarihteki bir uygulaması ahilik
M Şimşek
Hayat Yayınları, İstanbul, 2002
312002
İş hayatında mükemmellik
M Şimşek
Hayat Yayıncılık, 2004
252004
Öğretmen adaylarının ideal öğretmen algıları
M Çalışkan, AN Işık, Y Saygın
İlköğretim Online 12 (2), 575-584, 2013
242013
Mesleki eğitimde toplam kalite yönetimi ve model önerisi
M Tufan, Ş Mizrak, D Çelik
Khazar University Press, 2007
242007
KOBİ’LERDEKİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ KURUMSALLAŞMA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
A ÇABUK
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (16), 39-57, 2006
242006
Ahilik: Tky ve tarihteki bir uygulaması
M Şimşek
Hayat, 2002
242002
Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının coğrafi bilgi sistemleri (CBS) konusundaki bilişsel yapılarının ve alternatif kavramlarının kelime ilişkilendirmesi testi ile belirlenmesi. 4
M Şimşek
Ulusal İlköğretim Bölümleri Öğrenci Kongresi, 8-9, 2013
212013
İç denetim ve toplam kalite yönetimi ilişkisi
S Aslan, H Özçelik
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 5 (10), 109-119, 2009
202009
Tayyareden-Uçağa; Milli Hava Sanayinin Kuruluşunda Türk Halkının Yaptığı Bağışlar
AF Aydın
Karadeniz Araştırmaları, 51-84, 2011
162011
İş Hayatında Önce İnsan
M Şimşek
İstanbul: Hayat Yayınları, 2006
142006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20