Takip et
Taner Atmaca, Doç. Dr.
Taner Atmaca, Doç. Dr.
duzce.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Okul yöneticilerinin kullandıkları güç türleri ile öğretmenlerin yaşadıkları yıldırma, örgütsel bağlılık ve örgütsel sinizm arasındaki ilişki
T Atmaca
Gazi Üniversitesi, Ankara, 2014
842014
The mediating role of self/everyday creativity and depression on the relationship between creative personality traits and problematic social media use among emerging adults
K Kircaburun, MD Griffiths, F Şahin, M Bahtiyar, T Atmaca, ŞB Tosuntaş
International Journal of Mental Health and Addiction, 1-12, 2020
382020
Öğretmenlerin Kişilik Tipleri ile Mesleğe Yabancılaşma Arasındaki İlişki
T Atmaca
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (1), 491-506, 2020
382020
Velilerin öğretmenlere uyguladiği şiddete yönelik nitel bir araştirma
T ATMACA, T ÖNTAŞ
Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi 2 (1), 47-62, 2014
292014
Okur Öz Algısı Ölçeği-2'nin Türkçeye Uyarlanması.
HK Keskin, T Atmaca
İlkogretim Online 13 (1), 2014
292014
Öğretmenlerin Toplumsal Saygınlık ve İmajlarına Olumsuz Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi [Examining Factors That Negatively Affect Teachers' Social Dignity and Image]
T Atmaca
Yaşadıkça Eğitim 34 (1), 152-167, 2020
262020
Öğretmenlerin Örgütsel Sessizlik Davranışları ve Örgütsel Özdeşleşmeleri Arasındaki İlişki
T Atmaca
Anadolu Journal of Educational Sciences International 11 (1), 367-389, 2021
212021
Factors directing students to academic digital reading
H Keskin, M Baştuǧ, T Atmaca
Egitim ve Bilim 41 (188), 2016
202016
Self-Esteem of High School Students: A Structural Equation Modelling Analysis.
T Atmaca, H Ozen
Cypriot Journal of Educational Sciences 14 (3), 422-435, 2019
192019
Eğitimde Toplumsal Eşitsizliğin Kültürel Sermayenin Aktarımıyla Yeniden Üretilmesi (Doktora Tezi)
T Atmaca
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2019
17*2019
ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİN BELİRLENMESİ/TEACHERS'DETERMINATION OF NEEDS AND EXPECTATIONS OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT
E ASLANARGUN, T ATMACA
Asya Öğretim Dergisi 5 (2), 50-64, 2017
142017
Teacher self-efficacy and individual academic optimism as predictors of teacher professional learning: A structural equation modeling
AÇ Kılınç, M Polatcan, T Atmaca, M Koşar
Egitim ve Bilim 46 (205), 2021
132021
Öğrencileri Akademik Dijital Okumaya Yönlendiren Unsurlar
TA Hasan Kağan Keskin, Muhammet Baştuğ
Eğitim ve Bilim 41 (188), 117-129, 2016
132016
EĞİTİM VE İDEOLOJİ BAĞLAMINDA HESAP VEREBİLİRLİK VE NEOLİBERALİZM BAĞLANTISI
T ÖNTAŞ, T ATMACA
Turkish Studies (Elektronik) 11 (3), 1813-1828, 2016
132016
Öğretmenlerin Örgütsel Güç Mesafesi ve Örgütsel Muhalefet Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
T Atmaca
Başkent University Journal of Education 8 (1), 11-31, 2021
122021
Öğretmen Mesleki Öğrenmesinin Yordayıcıları Olarak Öğretmen Öz Yeterliği ve Bireysel Akademik İyimserlik: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi
AÇ Kılınç, M Polatcan, T Atmaca, M Koşar
Eğitim ve Bilim 46 (205), 373-394, 2021
122021
Olumsuz okul tutumu, okula yabancılaşma ve antisosyal davranışın ortaöğretim öğrencilerinin suça eğilimini yordama düzeyi
T Atmaca
Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama 10 (19), 63-86, 2019
122019
Öğretmenlerin Yaptıkları Meslek Hatalarının Meslekî Öğrenme Bağlamında İncelenmesi
T Atmaca
Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜSBED) 6 (1), 309, 2020
102020
Sınıf öğretmeni adaylarının uygulama deneyimlerinin mesleki sosyalizasyon süreci olarak incelenmesi
T Öntaş, T Atmaca, K Bengisu
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (2), 550-577, 2017
102017
Sınıfsal Habitus ve Amor Fati’nin kesişim noktası: Meslek lisesi öğrencilerinin gözünden dezavantajlı eğitim hayatlarının değerlendirilmesi
T Atmaca
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 7 (3), 899-920, 2019
92019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20