Follow
Nurhan Öztürk
Nurhan Öztürk
Other namesNurhan Ozturk, Öztürk Nurhan
Verified email at akdeniz.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Identification and characterization of Alternaria alternata causing leaf spot of olive tree (Olea europaea) in Turkey
E Basım, H Basım, M Abdulai, D Baki, N Öztürk
Crop protection 92, 79-88, 2017
272017
Identification and characterization of Didymella bryoniae causing gummy stem blight disease of watermelon (Citrullus lanatus) in Turkey
E Basım, H Basım, M Abdulai, D Baki, N Öztürk
Crop protection 90, 150-156, 2016
212016
Identification and characterization of Alternaria alternata (Fr.) Keissler causing Ceratonia Blight disease of carob (Ceratonia siliqua L.) in Turkey
H Basım, E Basım, D Baki, M Abdulai, N Öztürk, R Balkic
European journal of plant pathology 151, 73-86, 2018
142018
Detection of Xanthomonas axonopodis pv. manihotis, the causal agent of cassava bacterial blight diseases in cassava (Manihot esculenta) in Ghana by …
M Abdulai, H Basım, E Basım, D Baki, N Öztürk
European journal of plant pathology 150, 471-484, 2018
102018
Tarımda mikorizal fungusların etkinliği
N Öztürk, E Basım, H Basım
Mantar Dergisi 8 (1), 20-34, 2017
52017
Yemeklik kültür mantarında (Agaricus bisporus (J. Lge) Imbach) yaygın görülen mikrobiyal hastalıklar.
N Öztürk, E Basım, H Basım
Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi/Harran Journal of Agricultural and …, 2017
5*2017
Nutritional values and health effects of popular mushrooms
N Öztürk, E Eyiler Kaya
The Journal of Food 47 (4), 539-563, 2022
4*2022
Fasulye bakteriyel yaprak yanıklık (Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli) ve bakteriyel hale lekesi (Pseudomonas syringae pv. phaseolicola) etmenlerinin LNA probe kullanılarak …
N Öztürk
Akdeniz Üniversitesi, 2010
42010
Yemeklik kültür mantarı üretim alanlarında görülen genel mantar zararlıları ve mücadelesi.
N Öztürk, E Basım, M Mamay
Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi/Harran Journal of Agricultural and …, 2017
3*2017
A real-time PCR assay using locked nucleic acid probe for detection of Acidovorax citrulli
N Öztürk, H Basim
Journal of Plant Diseases and Protection 129 (2), 395-409, 2022
12022
MUSHROOM CONSUMPTION HABITS IN TURKIYE
EE Kaya, N Öztürk
Gıda 48 (6), 1264-1275, 2023
2023
YENİLEBİLİR MANTAR KONULU MAKALELERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ.
N Öztürk
GIDA: The Journal of Food 47 (5), 2022
2022
Kantitatif real-time PCR ile karpuz bakteriyel meyve leke hastalık etmeni Acidovorax citrulli (Schaad vd. 2008)’in tanısı, tespiti ve karpuz ve kavun çeşitlerinin hastalık …
N Öztürk
Akdeniz Üniversitesi, 2018
2018
Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith 1897) Vauterin et al. 1995 ve Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli var. fuscans Vauterin et al. 1995’in Real-time PCR ile tanısı ve …
N ÖZTÜRK, H BASIM
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14