Follow
Elif Altun
Elif Altun
Verified email at gazi.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Hemşirelik öğrencilerinin kadına yönelik şiddete ilişkin görüşlerinin belirlenmesi: Nitel çalışma
E ÖZMAYA, E ALTUN, D KARAKAŞ, U Sevda
Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences (EJONS) 5 (17), 106-119, 2021
22021
Examining the effects of the COVID-19 pandemic on life through interviews conducted by nursing students: a qualitative study
F Ercan, M Işık, S Seyhan Şahin, E Altun, D Karakas Ince, S Demir
Current Psychology 42 (23), 20063-20074, 2023
12023
Hemşirelik Öğrencilerinin Bağımsız Kelime İlişkilendirme Testi ve Yazma Çizme Tekniğiyle Psikolojik Şiddet Algısının Belirlenmesi
U Sevda, E ÖZMAYA, N GÜRHAN, E ALTUN, D KARAKAŞ, N KULAKAÇ
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 38 (1), 1-10, 2022
12022
Hemşirelik Öğrencilerini Sağlık Personeline Uygulanan Şiddete Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi: Nitel Bir Çalışma
E Altun, DK İnce, N Gürhan, U Sevda, E Özmaya
EJONS INTERNATIONAL JOURNAL 5 (18), 421-435, 2021
1*2021
Bipolar Affektif Bozukluk Tanılı Bireylerin B12 Düzeyi Yönünden Değerlendirilmesi: 10 Yıllık Retrospektif Çalışma
TY Bingöl, E Özmaya, S Uzun, N Gürhan, B Geniş, E Altun, DK İnce, ...
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 8 (2), 133-142, 2024
2024
Problemli İnternet Kullanımında Motivasyonel Görüşmenin Kullanımı
E Altun, S Demir
Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Sciences 10 …, 2023
2023
Şizofreni Tanılı Bireylerin TSH Düzeyi Yönünden Değerlendirilmesi: 10 Yıllık Retrospektif Çalışma
U Sevda, E ALTUN, DK İNCE, N GÜRHAN, TY BİNGÖL, B GENİŞ, ...
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 12 (2), 517-523, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–7