Follow
Beyza Gultekin
Title
Cited by
Cited by
Year
The influence of hedonic motives and browsing on impulse buying
B Gultekin, L Ozer
Journal of Economics and Behavioral Studies 4 (3), 180-189, 2012
1652012
Pre-and post-purchase stage in impulse buying: The role of mood and satisfaction
L Ozer, B Gultekin
Journal of retailing and consumer services 22, 71-76, 2015
1132015
Genişletilmiş planlanmış davranış teorisi kapsamında yeşil yıldızlı otelleri tekrar ziyaret etme niyeti
Ö Leyla, Ü Kement, B Gültekin
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 33 (4 …, 2015
502015
The global business handbook: The eight dimensions of international management
MJ Hooper
CRC Press, 2016
392016
The critical role of brand love in clothing brands
MU Turgut, B Gultekin
Journal of Business Economics and Finance 4 (1), 2015
392015
Müşteri İlişkileri Yönetimi
B Gültekin, Ü Kement
Nobel Akademik Yayıncılık, 2018
202018
Faydacı-hedonik güdüler, göz atma ve marka bilinirliğinin anlık alışverişe etkisine ilişkin bir model önerisi
B Gültekin
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
11*2010
Influence of the love of money and morality on intention to purchase counterfeit apparel
B Gültekin
Social Behavior and Personality: an international journal 46 (9), 1421-1436, 2018
102018
Bankacılık sektöründe müşteri değerinin marka algıları ve müşteri sadakati çerçevesinde incelenmesi
Ö Leyla, B BURUL, B Gültekin
Sosyoekonomi 19 (19), 2013
92013
ERGENLERİN ÜRÜN YERLEŞTİRMEYE YÖNELİK TUTUM VE YERLEŞTİRİLEN ÜRÜNLERE YÖNELİK DAVRANIŞLARININ SOSYALLEŞME ARAÇLARI İLE AÇIKLANMASI
B GÜLTEKİN, Ö EROL
H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 32 (1), 113-141, 2014
82014
ERGENLERİN ÜRÜN YERLEŞTİRMEYE YÖNELİK TUTUM VE YERLEŞTİRİLEN ÜRÜNLERE YÖNELİK DAVRANIŞLARININ SOSYALLEŞME ARAÇLARI İLE AÇIKLANMASI
B Gültekin, E Özge
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 32 (1 …, 2014
82014
The logistics service providers during the COVID-19 pandemic: The prominence and the cause-effect structure of uncertainties and risks
B Gultekin, S Demir, MA Gunduz, F Cura, L Ozer
Computers & Industrial Engineering 165, 107950, 2022
72022
Store image’s influence on perceived quality of store brands and store brand purchasing behavior
B Gültekin, L Özer
Mediterranean Journal of Social Sciences 3 (6), 189-189, 2012
62012
Ulusal Pazarlama Kongrelerinde Sunulan Bildirilerin Kategorik Olarak İncelenmesi
Ö ÖZKAN TEKTAŞ, C ERYİĞİT, P BAŞGÖZE, B GÜLTEKİN
beta, 2016
52016
The role of brand loyalty, customer and brand related cues in the gas station industry in Turkey
B Gultekin, MU Merve
International Journal of Arts and Commerce 2 (11), 29-40, 2013
52013
Location orientation of organic stores in low demand areas: a case study of a niche market
B Gültekin, MD De-Juan-Vigaray, A Espinosa Seguí
International Foundation for Research and Development (IFRD), 2013
42013
Mağaza İmajının Mağaza Markalı Ürünlerin Algılanan Kalitesine Etkisi Üzerine Hipermarketlerde Bir Uygulama
B Gültekin
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2004
42004
An Evaluation of Retail Brand Extension in the Context of Store Atmosphere, Perceived Quality of Parent and Extended Brands, and Perceived Fit
B Gültekin, M Sarac
Sosyoekonomi 29 (48), 145-160, 2021
22021
Türkçe ve Yabancı Dilde Marka İsmi Kullanılmasının Algılanan Kalite ve Satın Alma İsteğine Etkisi
Ö Leyla, B Gültekin, S Aydin
Sosyoekonomi 23 (24), 131-142, 2015
22015
Tüketici Bakış Açısından Mağaza İmajı Boyutlarının Belirlenmesi
B GÜLTEKİN, L ÖZER
Sosyoloji Araştırmaları Dergisi 8 (2), 88-116, 2005
22005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20