Follow
necdet hayta
necdet hayta
Gazi Üniveritesi
Verified email at gazi.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Osmanlı Devleti’nde yenileşme hareketleri
N Hayta, U Ünal
XVII Yüzyıl Başlarından Yıkılışa), Gazi Kitapevi, Ankara, 2003
103*2003
Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi
R Turan, M Safran, N Hayta, M ÇAKMAK, C DÖNMEZ, M ŞAHİN
Okutman Yayıncılık, 2010
942010
Osmanlı Devletinde Yenileşme Hareketleri XVII Yüzyıl Başlarından Yıkılışa Kadar
N Hayta, U Ünal
Gazi Kitabevi, 2014
792014
Tarih araştırmalarına kaynak olarak Tasvir-i Efkar Gazetesi (1278/1862-1286/1869)
N Hayta
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002
582002
Balkan Savaşlarında Edirne
N Hayta, T Birbudak
Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Başkanlığı Yayınları, 2010
292010
Balkan Savaşlarının Diplomatik Boyutu ve Londra Büyükelçiler Konferansı 17 Aralık 1912 11 Ağustos 1913
N Hayta
Atatürk Araştırma Merkezi, 2008
272008
’den Günümüze Ege Adaları Sorunu
N Hayta
Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2015
232015
İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNDE EKONOMİ OKURYAZARLIĞININ GELİŞTİRİLMESİ?
NE AKHAN, N HAYTA
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 181 (181), 205-230, 2014
182014
RODOS İLE 12 ADA'NIN İTALYANLAR TARAFINDAN İŞGALİ VE İŞGALDEN SONRA ADALARIN DURUMU (1912-1918)
N Hayta
OTAM Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi …, 1994
181994
Ege adaları sorunu: 1911'den günümüze
N Hayta
Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 2015
172015
Tarih Ders Kitapları Nasıl Analiz Edilmelidir?
N Hayta, Ş KARABAĞ
Nobel Yayınevi, 2003
152003
Tarih Araştırmalarına Kaynak Olarak Tasvir-i Efkâr Gazetesi
N Hayta
Kültür Bakanlığı, Ankara, 2002
152002
İkinci dünya savaşı yıllarında Ege Adaları sorunu
N Hayta
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi 12 (36), 817-847, 1996
151996
Ders kitabı inceleme kılavuzu
N Hayta
Ankara: Nobel Yayıncılık, 2003
132003
TEACHERS OPINIONS AND APPLICATIONS FOR THE USE OF DISCUSSION METHOD IN SECONDARY HISTORY COURSES
MA Tokdemir, N Hayta
Kastamonu Education Journal 22 (3), 1243-1262, 2014
112014
XX. yüzyıl başlarında dârülmuallimîn
N Hayta
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Reşat Genç’e Armağan Özel Sayısı …, 2009
102009
Milli Mücadele Dönemi’nde Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Tarafından Uygulanan Sosyal Politikalar
N Hayta, T Belenli
Belleten 80 (287), 279-306, 2016
92016
Modernleşme Döneminde Osmanlı Tarih Yazıcılığı (1789-1908)
N Hayta, U Ünal
Türkiye’de Tarih Yazımı,(Ed. Vahdettin Engin-Ahmet Şimşek), Yeditepe …, 2011
92011
Türkiye’de tarih eğitimi ile ilgili yapılmış lisansüstü tezlerin değerlendirilmesi
N HAYTA, G KARABAĞ, A GÖVERCİN
Turkish History Education Journal 9 (1), 248-262, 2020
82020
A SAMPLE PRACTICE IN THE REVOLUTION HISTORY AND KEMALISM, REPUBLIC OF TURKEY:“AN ANALYSIS OF A PERIOD: NUTUK”
N Hayta, NE Akhan
Kastamonu Education Journal 22 (3), 1049-1076, 2014
82014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20