Takip et
Dr. Samet Gürsoy
Dr. Samet Gürsoy
mehmetakif.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Y kuşağının çevrim içi satın alma davranışları
S Sarı, S Gürsoy, M Özmen
Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (1), 87-104, 2016
412016
Koronavirüsün (Covid-19) finansal göstergeler üzerine etkileri
S GÜRSOY, MB TUNÇEL, B SAYAR
Ekonomi Maliye İşletme Dergisi, 20-32, 2020
352020
Metaverse and metaverse cryptocurrencies (meta coins): bubbles or future?
HT Akkus, S Gursoy, M Dogan, AB Demir
Journal of Economics Finance and Accounting 9 (1), 22-29, 2022
322022
Gelişmekte Olan Hisse Senedi Piyasaları İle Kıymetli Madenler Arasındaki Getiri ve Volatilite Yayılımı.
İ Çelik, A Özdemir, S Gürsoy, HU Ünlü
Ege Academic Review 18 (2), 2018
302018
The efect of fnancial development and economic growth on ecological footprint: evidence from top 10 emitter countries
M Shahbaz, M Doğan, H Tunahan, S Gürsoy
Environmental Science and Pollution Research (SCI expanded), 2023
282023
Korku endeksi (VIX), bitcoin fiyatlari ve Bist100 endeksi arasindaki nedensellik ilişkisi üzerine ampirik bir uygulama
MB Tunçel, S Gürsoy
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 19 (76), 1999-2011, 2020
282020
Kripto paralar ve finansal piyasalar arasındaki ilişkinin incelenmesi: Bitcoin ve seçili pay piyasaları arasında yapılmış nedensellik analizi (2010-2020)
S Gürsoy, MB Tunçel
Third Sector Social Economic Review 55 (4), 2126-2142, 2020
252020
Küresel Ekonomik Politik Belirsizliğin Türkiye CDS Primi ve BİST Bankacılık Endeksi Üzerindeki Volatilite Etkileşimi: DCC-GARCH Modeli Uygulaması
SG Ethem K
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 35 (4), 1323-1334, 2021
202021
Investigation of The Relationship Between VIX Index and BRICS Countries Stock Markets: An Econometric Application
S GÜRSOY
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi, 397-413, 2020
182020
Impact of geopolitical risk on BIST tourism index and tourist arrivals in Turkey
Mehmet Polat, Yaşar Alptürk, Samet GÜRSOY
Journal of Tourism Theory and Research 7 (2), 77-84, 2021
172021
KÜRESEL EKONOMİK POLİTİK BELİRSİZLİĞİN (GEPU) DÖVİZ KURU, ENFLASYON ve BORSA ETKİSİ: TÜRKİYEDEN KANITLAR
S GÜRSOY
Türkiye Mesleki ve Sosyal Bilimler Dergisi, 120-131, 2021
162021
YÜKSELEN EKONOMİLERİN PAY PİYASALARI ARASINDA GETİRİ VE VOLATİLİTE YAYILIMI: 2006-2015 YILLARI ARASINDA YAPILMIŞ BİR ANALİZ
S Gürsoy, Ö Eroğlu
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2016
15*2016
The impact of 2023 Turkey earthquake on İstanbul Stock Market: evidence from Fourier volatility spillover test
S Gürsoy, F ZEREN, M KEVSER, G AKYOL, MB TUNÇEL
Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 12 (1), 98-105, 2023
142023
Türkiye’de Jeopolitik Risk ile CDS Primleri Arasındaki İlişki: Asimetrik Nedensellik Analizi
Y ALPTÜRK, L SEZAL, S GÜRSOY
Çukurova üniversitesi İİBF Dergisi 25 (1), 107-126, 2021
132021
ULUSLARARASI PAZARLAMA FAALİYETLERİNDE AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMANIN ETKİSİ
A Sarıtaş, S Gürsoy, S Sarı
Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (1), 2016
132016
The impact of wind and geothermal energy consumption on economic growth and financial development: evidence on selected countries
M Doğan, M Tekbaş, S Gürsoy
Geothermal Energy, Springer Open ( SCI expanded) 10 (19), 1-14, 2022
122022
ULUSLARARASI PAY PİYASALARI ARASINDAKİ GETİRİ VE VOLATİLİTE YAYILIMI: GELİŞMİŞ ÜLKELER VE SEÇİLMİŞ GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER ÜZERİNE BİR İNCELEME
S GÜRSOY, B GOVDERE
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 11 (27), 498-513, 2020
122020
MARKA YÖNETİMİNDE İNOVASYONUN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: MOTOROLA ÖRNEĞİ.
H Bayraktaroğlu, S Gürsoy
Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative …, 2015
122015
Geopolitical Risks and International Tourist Arrivals to Turkey: A Causality Study
E Bayraktaroğlu, S Gürsoy, F Günay, Y Karakuş
Anais Brasileiros De Estudos Turísticos - ABET 11, 1-16, 2021
112021
EKONOMİK POLİTİKA BELİRSİZLİĞİ VE BORSA İLİŞKİSİ: G7 VE BRIC ÜLKELERİ ÖRNEĞİ
FZ Samet GÜRSOY
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 353-368, 2022
92022
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20