Takip et
Tuncer Ozdil
Tuncer Ozdil
Diğer adlarTuncer Özdil
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
cbu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Seçilmis İsletmelerin Toplam Etkinliklerinin Veri Zarflama Yöntemi İle Ölçülmesi
C YILMAZ, T ÖZDIL, G AKDOGAN
Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 (4), 174-183, 2002
412002
İstatistik 2
M Çakıcı, A Oğuzhan, T Özdil
Kriter Yayınları, 2012
232012
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) sektör bazında işlem gören hisse senetlerinin alım-satım kararlarında en yüksek getirili stratejinin belirlenmesi
T Özdil, C YILMAZ
Yönetim ve Ekonomi Dergisi 13 (2), 211-224, 2006
212006
Krizlerle baş etmede sosyal medyanın yeri ve önemi
A Diyadin, T Özdil
Ege Akademik Bakış 17 (3), 407-418, 2017
152017
Temel istatistik
M ÇAKICI, A Oğuzhan, T Özdil
Emek Matbaası, Manisa, 1991
151991
Temel istatistik
M Çakıcı, A Oğuzhan, T Özdil
yayl. y., 2000
142000
Liderlik Nitelikleri ve İş gören Performansı Üzerindeki Etkileri, 21
E Nalbant, T Özdil, Z Ecevit
YY. da Liderlik Sempozyumu, 18, 1997
141997
Kırgızistan’da Vergi Kültürü ve Belirleyenleri
R Abdieva, J Pirimbaev, T Özdil
SESSION 5C: Orta Asya Ekonomileri II, 335-341, 2011
122011
Üniversite Öğrencilerinin Ders Başarisini Etkileyen Faktörlerin Lojistik Regresyon Analizi İle Tahminlenmesi
Ş CAN, T ÖZDİL, C YILMAZ
International Review of Economics and Management 6 (1), 28-49, 2018
112018
GİRDİ-ÇIKTI ANALİZİ YAKLAŞIMIYLA KIRGIZİSTAN EKONOMİSİNİN İNCELENMESİ
T ÖZDİL, A TURDALİYEVA, C GANİYEV
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 25 (Özel), 353-371, 2011
102011
İşletme performansının arttırılmasında pazarlama-üretim işbirliğinin önemi
A Bayrak, T Özdil
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 (2), 31-40, 2003
102003
Ekonomik problemlerin çözümünde oyun kuramının yeri: Finansal piyasalarda bir uygulama
T Özdil
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998
101998
Geçiş Ekonomilerinde Vergi Kültürü ve Etkileyen Faktörler: Kırgızistan Örneği
R Abdiyeva, T Özdil, C Pirimbayev
Bilig, 43-74, 2015
92015
Girdi-Çıktı Analizi Yaklaşımıyla Türkiye ve Kazakistan Ekonomilerinin Karşılaştırılması.
T ÖZDİL, A TURDALIEVA
Ege Academic Review 14 (3), 2014
92014
Seçilmiş Ürünlerde Tüketici Tercihlerini Etkileyen Faktörler
T Özdil, İ Yılmaz, C Yılmaz
Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 5 (2), 187-195, 2005
92005
GİRİŞİMCİLİĞİ ETKİLEYEN SOSYO-KÜLTÜREL DEĞİŞKENLER (KIRGIZİSTAN VE TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN KARŞILAŞTIRMASINA DAYALI BİR ARAŞTIRMA)
T Özdil, G Yoğurtçu, K Yoğurtçu, U Ünal
Manas Journal of Social Studies 3 (1), 73-103, 2014
82014
The sources of economic growth in Kazakhstan economy: An Input Output Analysis. Approach
T Özdil, A Turdalieva
International Conference On Eurasian Economies. p841-845, 2015
62015
ÇOKLU KÜLTÜREL ORTAMLARDA ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞI İNŞAA EDEN FAKTÖRLER
E Yavaşgel, E YAVAŞGEL, T Özdil, U Ünal
Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi 3 (2), 79-95, 2011
62011
Girişimcilik dersinin Kırgızistan ve Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerine etkisi
C Yilmaz, A URDALETOVA, T ÖZDİL, BG Tolun
Yönetim ve Ekonomi Dergisi 25 (3), 655-675, 2018
52018
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Ders Başarılarını Etkileyen Faktörlerin Lojistik Regresyon Analiziyle Araştırılması, 2
T Özdil, A Urdaletova, C Yılmaz
Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi Bildiriler Kitabı, 823-842, 2010
52010
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20