Follow
Özge Zeybekoğlu Akbaş
Özge Zeybekoğlu Akbaş
Other namesÖzge Zeybekoğlu, Özge Zeybekoğlu Dündar
Verified email at akdeniz.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Günümüzde erkeklerin gözünden babalık ve aile
ÖZ AKBAŞ
Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi 3 (2), 297-328, 2013
1392013
Koronavirüs (covid-19) pandemisi sürecinde özel alanina kamusal alani siğdiran çalişan anneler
ÖZ AKBAŞ, C Dursun
Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 7 (5), 78-94, 2020
1182020
Toplumsal cinsiyet bağlamında erkeklik olgusu
Ö Zeybekoğlu
Akdeniz Üniversitesi, 2009
852009
Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında Türk Toplumunun Erkeklik Algısı”
Ö Zeybekoğlu
Ethos: Dialogues in Philosophy and Social Sciences 3 (1), 2010
842010
Toplumsal cinsiyet rollerinin televizyon reklamlarına yansıması
ÖZ Dündar
Ethos: Felsefe ve toplumsal bilimlerde diyaloglar 5 (1), 121-136, 2012
662012
Değişen ve değiş (e) meyen yönleriyle aile: Yapısı, türleri, işlevleri
Ö Zeybekoğlu Dündar
Değişen toplumda değişen aile sosyolojik tartışmalar, 39-64, 2012
402012
Teknolojinin aileye etkisi: değişen ailenin dijital ebeveyn ve çocukları
Ö Zeybekoğlu Akbaş, C Dursun
Turkish Studies-Social Sciences 15 (4), 2245-2265, 2020
37*2020
Türkiye’de kentsel yoksulluk sorunu açısından sosyal belediyeciliğin önemi
ÖZ AKBAŞ
Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi 1 (2), 117-126, 2011
302011
Sosyal Problem Boyutuyla Aile
Ö Zeybekoğlu
Sosyal Problemler Sosyolojisi Dünyadan ve Türkiye'den Örnekler, 35-65, 2009
142009
Contemporary fatherhood and the family from the male perspectives
Ö Zeybekoğlu
Mediterranean Journal of Humanities 3 (2), 297-328, 2013
82013
Değişen Oyun ve Oyuncak Kültürü
Ö Zeybekoğlu, T Doğan
I. Dil, Kültür ve Edebiyat Çalýþtayý, 115, 2015
22015
A Study on the Meanings Attributed to the Words “Mother” and “Father” by Students (The Case of Akdeniz University)
E Durugonul, ÖZ Dundar
Procedia-Social and Behavioral Sciences 70, 1180-1185, 2013
12013
Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlaminda Türk Toplumunun Erkeklik AlgisiThe Turkish Perception Of Masculinity Within The Context Of Gender Roles
Ö Zeybekoğlu
Ethos: Dialogues in Philosophy and Social Sciences 3 (1), 2010
12010
Tests of Social Bonding, Differential Association/Social Learning, Strain Theories, and Cigarette Use Among Adolescents in Türkiye
O Ozbay, O Zeybekoglu Akbas, GV Kokturk
Journal of Drug Issues, 00220426241234816, 2024
2024
Sociological Dynamics of Technological Change in the Context of Society 5.0
GV Köktürk, ÖZ Akbaş, ÖÖ Özcan
Comparative Sociology 21 (6), 700-732, 2022
2022
Göstergebilimsel Analiz: Acımak Dizisi Örneği
M Harbelioğlu, ÖZ Akbaş
Medya ve Kültürel Çalışmalar Dergisi 4 (2), 18-30, 2022
2022
The Religious Life of Afghan Migrants Before and After Migration: Protecting Their Religious Identity or Social Cohesion
ÖZ Akbaş, HH Aygül, G Gürbüz, S Kurtuluş
Ilahiyat Studies 13 (2), 207-255, 2022
2022
TOPLUMSAL DEĞİŞME SÜRECİNDE ANNELİK SERÜVENİ: GENÇ ANNELİKTEN GEÇ ANNELİĞE GEÇİŞ
Ö Zeybekoğlu Akbaş, C Dursun
Akademik Hassasiyetler 9 (20), 107-128, 2022
2022
Geçmişten Günümüze Türkiye'nin Aile Yapısı
Ö Zeybekoğlu Akbaş
Cumhuriyet'in 100. Yılında Türkiye'nin Toplumsal Yapısı, 215-247, 2022
2022
"Çocuk Etki Değerlendirmesi"; "Eğitimde Çocuk Katılımı"; "Ebeveyn Bakımından Yoksun Çocuk"
C Dursun, Ö Zeybekoğlu Akbaş
Çocuk Hakları Sözlüğü, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20