Neslihan Serçeoğlu
Neslihan Serçeoğlu
Atatürk Üniversitesi, Turizm Fakültesi
Verified email at atauni.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Duygu İşçilerinde İşe Yabancılaşma: Hizmet Sektöründe Bir Araştırma.
U Kaya, N Serçeoğlu
Calisma ve Toplum 36 (1), 2013
1122013
Yöre halkının mutfak kültürünü tanıma durumunun tespit edilmesi: Erzurum ili
N Serçeoğlu
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 2 (4), 36-46, 2014
632014
Örgüt içi iletişim ve iletişim tatmini konaklama işletmelerinde bir uygulama
F Geçikli, N Serçeoğlu, Ç ÜST CAN
İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 163-184, 2011
302011
Konaklama İşletmelerinde Çalışan İş Görenlerin Kişilik Özelliklerinin Hizmet Verme Yatkınlığı Üzerindeki Etkisi
N SERÇEOĞLU
Journal of Yaşar University 8 (31), 5253–5273, 2013
292013
İşyeri Zorbalığının İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi: Konaklama İşletmelerinde Çalışan Personel Üzerine Bir Araştırma
N SERÇEOĞLU, I Zennübe, MY ÇETİNKAYA
The Journal of International Social Research 9 (45), 1099-1109, 2016
242016
Gastronomi turizmi ile şehir markalaşması ilişkisi: Atatürk üniversitesi öğrencileri
N SERÇEOĞLU, F BOZTOPRAK, L TIRAK
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 4 (2), 94-114, 2016
212016
Konaklama işletmelerinde çalışan personelin işkoliklik eğilimleri ile hizmet odaklılık ilişkisi: TRA1 bölgesinde bir araştırma
N Serçeoğlu, GN Selçuk
Turizm Akademik Dergisi 3 (1), 39-55, 2016
192016
Turizm Sektöründe Nitelikli İşgücü Açığına Yenilikçi Yaklaşım: Kapadokya Örneği
G Keskin, C Işık, N Serçeoğlu
Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi 4 (2), 27-48, 2015
16*2015
İnovasyonel Turizm: Çin Örneği
C IŞIK, N SERÇEOĞLU
Journal of Social Sciences Institute/Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (9), 2015
112015
Erzurum’un Yenilebilir Otları ve Yemeklerde Kullanım Şekillerine Yönelik Bir Araştırma
N Çetinkaya, S Yıldız
Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 2 (Ek1), 482-503, 2018
92018
Kişilik özelliklerinin algılanan aşırı nitelikliliğe etkisi: konaklama işletmeleri çalışanları üzerine bir araştırma
EE Karaman, N Çetinkaya
Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 3 (1), 13-33, 2019
82019
Yavaş Şehir Hareketinin Yaşam Doyumu Üzerindeki Etkisi: Erzurum-Uzundere Halkının Tutum Ve Algıları Üzerine Bir Araştırma
MY ÇETİNKAYA, N SERÇEOĞLU, HA UZAN
The Journal of International Social Research 9 (45), 1065-1073, 2016
72016
Mutluluğun İş Tatmini Üzerindeki Rolü: Erzurum İli Palandöken Kış Turizm Merkezinde Yer Alan Konaklama İşletmelerindeki Kadın Çalışanlar Üzerine Bir Uygulama
Z Işık, N Çetinkaya, MF Işık
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 21 (2), 457-471, 2017
6*2017
Şehir İmajı Erzurum Ölçeğinde Bir Uygulama
GN Selçuk, E Sağlık, N SERÇEOĞLU
Atatürk Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Erzuurm, 2010
52010
Somut Olmayan Kültürel Miras Unsuru Erzurum Lavaş (Acem) Ekmeğinin Turistik Ürüne Dönüştürülmesine Yönelik Bir Çalışma
N Çetinkaya, S Yıldız
Gastronomi Zirvesi- 22-25 Mart, Ankara, 2018
42018
Somut Olmayan Kültürel Miras Unsuru Erzurum Lavaş (Acem) Ekmeğinin Turistik Ürüne Dönüştürülmesine Yönelik Bir Çalışma
N Çetinkaya, S Yıldız
Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 2 (Ek1), 430-452, 2018
42018
ERZURUM YÖRESEL YEMEKLERİNİN RESTORAN TERCİHİNE ETKİLERİ VE TEKRAR ZİYARET ETME NİYETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
F BOZTOPRAK, M KURNUÇ, N ÇETİNKAYA
Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (4 …, 2017
42017
Erzurum Yöresel Yemeklerinin Restoran Tercihine Etkileri Ve Tekrar Ziyaret Etme Niyetleri Üzerine Bir Araştırma
F Boztoprak, M Kurnuç, N Çetinkaya
III. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi, 2017
4*2017
Yiyecek-İçecek İşletmeleri Personelinin Kişilik Özellikleri ile İşe Bağlılıkları Arasındaki İlişki
A Şimşek, N Çetinkaya
Akademik Bakış Dergisi, 529-543, 2017
3*2017
Tarih Öncesi Çağlar
N Çetinkaya
Gastronomi ve Yiyecek Tarihi, 93-105, 2018
2*2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20