Takip et
Serkan ÇINAR
Serkan ÇINAR
cbu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Turizm sektörünün Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri
CE Hepaktan, S Çınar
Celal Bayar Üniversitesi SBE Dergisi 8 (2), 135-154, 2010
1392010
OECD ÜLKELERİNDE KİŞİ BAŞI GSYİH DURAĞAN MI? PANEL VERİ ANALİZİ
S Çınar
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 29 (2), 591-601, 2010
1232010
Yenilenebilir enerji kaynaklarının belirleyicileri ve ekonomik büyüme ilişkisi: Gelişmekte olan ülkeler örneği
S Çınar, M Yılmazer
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 30 (1), 2015
1002015
Türkiye’de Uygulanan Döviz Kuru Sistemlerinin Dış Ticaret İle İlişkisi
E Hepaktan, S Çınar, Ö Dündar
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İİBF Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi …, 2011
862011
MALİ KRİZLER VE SON MALİ KRİZİN (2008) REEL SEKTÖRE ETKİLERİ
CE HEPAKTAN, S ÇINAR
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 155-168, 2011
712011
Economic Growth-Current Account Balance Relationship in OECD Countries: Analysis of Panel Data
CE Hepaktan, S Cinar
Anadolu University Journal of Social Sciences 12 (1), 43-58, 2012
64*2012
Gelir ve CO2 Emisyonu İlişkisi: Panel Birim Kök ve Eşbütünleşme Testi
S Çınar
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 30 (2), 71-83, 2011
542011
KİRLİLİK YARATAN SEKTÖRLERİN TİCARETİ VE ÇEVRE: GELİŞMİŞ VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER KARŞILAŞTIRMASI
S Çınar, M Yılmazer, TA Fazlılar
Doğuş Üniversitesi Dergisi 13 (2), 212-226, 2012
532012
PARA ARZININ POST KEYNESYEN YORUMU: GELİŞMİŞ ÜLKELER ÖRNEĞİ
F Erataş, H Başcı Nur, S Çınar
Journal of Academic Social Science 3 (15), 398-409, 2015
33*2015
BANKALARIN YENİ GELİR KAYNAĞI: ELEKTRONİK BANKACILIK İŞLEM ÜCRETLERİ, TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BANKA KÂRLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
İ Erol, S Çınar, S Duramaz
AIBU Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15 (2), 1-21, 2015
31*2015
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE MALİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: PANEL VERİ ANALİZİ
S Çınar, M Özçalık
Journal of Yasar University 9 (33), 5597-5622, 2014
302014
OECD ÜLKELERİ VERGİ SİSTEMİ ESNEKLİĞİNİN PANEL EŞBÜTÜNLEŞME TESTLERİ İLE ANALİZİ
CE HEPAKTAN, S ÇINAR
YDÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ 4 (2), 133, 2011
272011
Türkiye’de Borç Dolarizasyonunun Belirleyicileri ve Makroekonomik Göstergeler Üzerindeki Etkileri
Ö Taşseven, S Çınar
Social Sciences Research Journal 4 (2), 121-141, 2015
262015
Public spending and economic growth: An empirical analysis of developed countries
B Acikgoz, S Cinar
Ekonomický časopis 65 (5), 448-458, 2017
252017
Küreselleşmenin ekonomik entegrasyon üzerine etkileri
CE Hepaktan, S Çınar
International Conference on Eurasian Economies, 68-77, 2011
252011
Human capabilities and economic growth: a comparative human capability index
M Yılmazer, S Çinar
International Journal of Economics and Financial Issues 5 (4), 843-853, 2015
152015
İmalat Sanayi Sektörünün Rekabetçilik Analizi: Türkiye ve G8 Ülkeleri Panel Veri Analizi
S Çınar, M Özçalık
EconAnadolu 2013, Eskişehir, 2013
122013
TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETİNİN BÖLGESEL PROFİLİ
CE HEPAKTAN, S ÇINAR
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 30 (1 …, 2011
12*2011
Analysis of the Relationships among Financial Development, Economic Growth, Energy Use, and Carbon Emissions by Co-Integration with Multiple Structural Breaks
UB Geyikçi, S Çınar, FM Sancak
Sustainability 14 (10), https://doi.org/10.3390/su14106298, 2022
112022
Doğal kaynaklar ve ekonomik büyüme ilişkisi: Gelişmekte olan ülkeler örneği
S Çınar
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 37 (2), 171-190, 2015
82015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20