TAMER ERGİN
TAMER ERGİN
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Eğitim Bilimleri Dr. Öğretim Üyesi
Verified email at istanbul.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Bilişsel Değerlendirme Sistemi (Cognitive Assessment System-CAS): Beş yaş çocukları üzerinde geçerlik, güvenirlik ve norm çalışması
T Ergin
Yayınlanmamış doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 2003
202003
Bilişsel gelişim
T Ergin
Gelişim psikolojisi, 104-142, 2015
62015
Öğretmenlerin Psikolojik Gereksinmeleri
T Ergin
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Fakültesi, Davranış …, 1993
61993
Çocukların bilişsel işlemlerini değerlendirmede yeni bir yaklaşım: PASS teorisi ve bilişsel değerlendirme sistemi (CAS)
T Ergin
Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi; Cilt 1, Sayı 2 (2004), 2012
52012
Görsel Okuma Programının Okul Öncesi Dönem Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Bilişsel İşlem Performansları Üzerine Etkisi
T Ergin
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2015
42015
Okul Öncesi Dönem Çocukları için Çoklu Zeka Uygulamaları
T Ergin
HAYEF Journal of Education 2 (1), 135-145, 2005
32005
Eğitsel rehberlik: Bilişsel işlevlerden akademik becerilere
T Ergin
Pegem Atıf İndeksi, 69-97, 2018
12018
Comparison of the Cognitive Processing Structures of Students Diagnosed With Attention Deficit Hyperactivity Disorder, and Specific Learning Disorder According to Cognitive …
T Ergin
ALPHA PSYCHIATRY 22 (3), 142-146, 2021
2021
Aile değerleri ile aile yılmazlığı arasındaki ilişkinin incelenmesi
T Ergin, LEE İÜC
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, 2019
2019
Comparison of the cognitive processing structures of students diagnosed of attention deficiency, hyperactivity disorder and special learning difficulties according to CAS scores
T Ergin
Anatolian Journal of Psychiatry, 0-0, 0
OKULÖNCESİ DÖNEM 6 YAŞ ÇOCUKLARININ BENLİK ALGILARI İLE BİLİŞSEL PERFORMANSLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
T ERGİN
Öğrenme Güçlüğü Olan Üstün Zekalı Çocuklar
T Ergin
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12