Follow
Hüseyin Gümüş
Hüseyin Gümüş
Spor Bilimleri Fakültesi Doç. Dr., Mersin Üniversitesi
Verified email at mersin.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Fiziksel aktivite için park ve rekreasyon alanlarına gelen kullanıcıların mekân seçimini ve fiziksel aktiviteye katılımını etkileyen faktörler
H GÜMÜŞ, ÖS ALAY, M KARAKILIÇ
SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 15 (1), 31-38, 2017
642017
The Relationship of Physical Activity Level, Leisure Motivation and Quality of Life in Candidate Teachers.
H Gumus, O Isik
International Journal of Progressive Education 14 (5), 22-32, 2018
542018
Ortaöğretim öğrencilerinde fair play kavramı
H Gümüş, S Saraçlı, ÖF Karakullukçu, G Doğanay, S Kurtipek
International Journal of Sport Culture and Science 4 (Special Issue 2), 430-438, 2016
442016
ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA SERBEST ZAMAN FİZİKSEL AKTİVİTE KISITLAYICILARI
H Gümüş, Ö Işık, Ö Karakullukçu, İ Yıldırım
International Journal of Sport Culture and Science 2 (Special Issue 1), 814-825, 2014
402014
Rekreasyonel alanların kullanım etkenlerinin incelenmesi
H Gümüş
Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2016
302016
Development of scales for barriers to participation and preference factors in the use of recreation area Rekreasyon alanı kullanımına ilişkin katılım engelleri ve tercih …
H Gümüş, SA Özgül
Journal of Human Sciences 14 (1), 865-882, 2017
272017
Leisure satisfaction in football and basketball fans: A sample of Afyonkarahisar
H GÜMÜŞ, ÖF KARAKULLUKÇU
International Journal of Sport Culture and Science 3 (Special Issue 3), 401-409, 2015
27*2015
Rekreasyon alanı kullanımına ilişkin katılım engelleri ve tercih etkenleri ölçeklerinin geliştirilmesi
H Gümüş, SA Özgül
Journal of Human Sciences 14 (1), 865-882, 2017
222017
Participation in physical activity and social media addiction in students
Ü Erbaş, H Gümüş
International Journal of Psychology and Educational Studies 7 (4), 52-60, 2020
192020
The investigation of sportsmanship behaviors of university students
H Gumus, S Saracli, R Yagmur, O Isik, Y Ersoz
Revista de Psicologia del Deporte 29 (1), 13-20, 2020
182020
Evaluation of the effects of the quality of life levels of university students upon their depression levels
Ö Işık, H Gümüş, B Okudan, M Yilmaz
International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS) 2 (5), 836-843, 2014
182014
X Kuşağında Sportmenlik Yönelimi
H Gümüş
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 10 (17), 738-755, 2019
172019
Spor ve sağlıklı yaşam merkezlerinde hizmet kalitesine yönelik müşteri beklentilerinin ve algılarının analizi (Afyonkarahisar ili örneği)
Y Koçak, U Tukul, B Tolan, H Gümüş, E Tolukan
International Journal of Recreation and Sports Science 1 (1), 38-46, 2017
172017
Fiziksel aktivite mekânı değerlendirme ölçeği (famdö): Geçerlik ve güvenirlik çalışması
H Gümüş, SA Özgül, M Karakılıç
Spor Bilimleri Dergisi 26 (1), 1-8, 2015
152015
Fiziksel aktivite için park ve rekreasyon alanlarına gelen kullanıcıların mekân seçimini ve aktiviteye katılımını etkileyen faktörler
H Gümüş
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2012
152012
Gönüllülerin Faaliyetlere Katilim Nedenleri ve Motivasyonel Faktörlerin Analizi: Gençlik Merkezleri Örneği
M Yılmaz, K Sertbaş, H Gumus
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 21 (3), 117-127, 2019
132019
Reviewing Attitudes of Women Towards Leisure Activities in Terms of Different Variables
H GÜMÜŞ, A Çağla, İ YILDIRIM
Turkish Journal of Sport and Exercise 20 (3), 224-229, 2018
13*2018
Recreational services quality in thermal tourism Termal turizmde rekreasyonel hizmet kalitesi
H Gümüş, TN Sabırlı
Journal Of Human Sciences 13 (3), 4453-4463, 2016
132016
Perceived Social Support in Recreational Activity Participation: A Study on Students.
H Gumus, AA Honca, T Cetinkaya
Higher Education Studies 9 (1), 151-158, 2019
122019
Evaluation of effective demographic variables in competition performances of Turkish wrestling referees
O Isik, H Gumus
Universidad de Alicante. Área de Educación Física y Deporte, 2018
122018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20