Hüseyin Gümüş
Hüseyin Gümüş
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi, Mersin Üniversitesi
Verified email at mersin.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
The Relationship of Physical Activity Level, Leisure Motivation and Quality of Life in Candidate Teachers.
H Gumus, O Isik
International Journal of Progressive Education 14 (5), 22-32, 2018
272018
Fiziksel aktivite için park ve rekreasyon alanlarına gelen kullanıcıların mekân seçimini ve fiziksel aktiviteye katılımını etkileyen faktörler
H GÜMÜŞ, ÖS ALAY, M KARAKILIÇ
SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 15 (1), 31-38, 2017
272017
Ortaöğretim öğrencilerinde fair play kavramı
H GÜMÜŞ, S SARAÇLI, ÖF KARAKULLUKÇU, G DOĞANAY, ...
International Journal of Sport Culture and Science 4 (Special Issue 2), 430-438, 2016
222016
Development of scales for barriers to participation and preference factors in the use of recreation area Rekreasyon alanı kullanımına ilişkin katılım engelleri ve tercih …
H Gümüş, SA Özgül
Journal of Human Sciences 14 (1), 865-882, 2017
172017
Leisure satisfaction in football and basketball fans: a sample of Afyonkarahisar
H GÜMÜŞ, ÖF KARAKULLUKÇU
International Journal of Sport Culture and Science 3 (Special Issue 3), 401-409, 2015
16*2015
Rekreasyonel alanların kullanım etkenlerinin incelenmesi
H Gümüş
Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2016
142016
ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA SERBEST ZAMAN FİZİKSEL AKTİVİTE KISITLAYICILARI
H GÜMÜŞ, I Özcan, Ö KARAKULLUKÇU, İ YILDIRIM
International Journal of Sport Culture and Science 2 (Special Issue 1), 814-825, 2014
132014
Evaluation of the effects of the quality of life levels of university students upon their depression levels
Ö Işık, H Gümüş, B Okudan, M Yilmaz
International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS) 2 (5), 836-843, 2014
122014
Reviewing Attitudes of Women Towards Leisure Activities in Terms of Different Variables
H GÜMÜŞ, A Çağla, İ YILDIRIM
Turkish Journal of Sport and Exercise 20 (3), 224-229, 2018
10*2018
Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezlerinde Hizmet Kalitesine Yönelik Müşteri Beklentilerinin ve Algılarının Analizi (Afyonkarahisar İli Örneği)
Y Koçak, U Tukul, B Tolan, H Gümüş, E Tolukan
International Journal of Recreation and Sports Science 1 (1), 38-46, 2017
102017
Gönüllülerin faaliyetlere katılım nedenleri ve motivasyonel faktörlerin analizi: Gençlik merkezleri örneği
M Yılmaz, K Sertbaş, H Gumus
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 21 (3), 117-127, 2019
92019
Evaluation of effective demographic variables in competition performances of Turkish wrestling referees
O Isik, H Gumus
Universidad de Alicante. Área de Educación Física y Deporte, 2018
82018
Perceived Social Support in Recreational Activity Participation: A Study on Students.
H Gumus, AA Honca, T Cetinkaya
Higher Education Studies 9 (1), 151-158, 2019
72019
X Kuşağında Sportmenlik Yönelimi
H Gümüş
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 10 (17), 738-755, 2019
62019
Metaphorical perceptions of camp leaders working under the ministry of youth and sports on the concept of youth
S KURTİPEK, OB ÇELİK, H GÜMÜŞ, B YILMAZ
Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport/Science …, 2017
62017
Fiziksel aktivite mekânı değerlendirme ölçeği (famdö): Geçerlik ve güvenirlik çalışması
H Gümüş, SA Özgül, M KARAKILIÇ
Spor Bilimleri Dergisi 26 (1), 1-8, 2015
62015
The investigation of sportsmanship behaviors of university students
H Gumus, S Saracli, R Yagmur, O Isik, Y Ersoz
Revista de Psicologia del Deporte 29 (1), 13-20, 2020
42020
CYBERLOAFING AS A RECREATIONAL ACTIVITY AT DESK JOB WORKERS
U Yildiz, H Gumus
Journal of Recreation and Tourism Research 4 (4), 85-93, 2017
32017
Recreational services quality in thermal tourism Termal turizmde rekreasyonel hizmet kalitesi
H Gümüş, TN Sabırlı
Journal of Human Sciences 13 (3), 4453-4463, 2016
32016
Bireysel temas gerektiren mücadele sporlarından muay-thai ve güreş sporcularının saldırganlık davranışlarının çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi
H GÜMÜŞ, AA YETİM, Y TORTOP, Ö IŞIK
SSTB International Refereed Academic Journal of Sports, Health & Medical …, 2014
32014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20