Takip et
Soner Mehmet Özdemir
Soner Mehmet Özdemir
mersin.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Sınıf öğretmeni adaylarının öğretim sürecine ilişkin öz-yeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
SM Özdemir
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 54 (54), 277-306, 2008
4532008
Eğitimde program değerlendirme ve Türkiye’de eğitim programlarını değerlendirme çalışmalarının incelenmesi
MS Özdemir
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi 5 (2), 126-149., 2009
402*2009
Üniversite öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerinin çeşitli değişkenler açisindan değerlendirilmesi
SM Özdemir
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 3 (3), 297-316, 2005
3732005
Avrupa Birliğinde yaşam boyu öğrenme
O Akbaş, SM Özdemir
Milli Eğitim Dergisi 155 (156), 112-126, 2002
2842002
Toplumsal değişme ve küreselleşme bağlaminda eğitim ve eğitim programlari: kavramsal bir çözümleme
SM Özdemir
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (1), 85-110, 2011
1772011
Öğretim ilke ve yöntemleri
G Ocak
Pegem A Yayıncılık, 2007
170*2007
Eğitim programı kavramına ilişkin öğretmen adaylarının metaforik algıları.
SM Özdemir
Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 5 (3), 369-393., 2012
122*2012
Sosyal bilgiler öğretimi programı ve değerlendirilmesi
SM Özdemir
Sosyal bilgiler öğretimi 1, 17-46, 2009
1152009
İlköğretim öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme araçlarina ilişkin yeterlikleri ve hizmet içi eğitim ihtiyaçlari
SM Özdemir
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 8 (4), 787-816, 2010
992010
An investigation of violence against teachers in Turkey
SM Özdemir
Journal of Instructional Psychology 39 (1), 51-62, 2012
902012
The effect of drama education on prospective teachers’ creativity
SM ÖZDEMÝR, A Çakmak
International Journal of Instruction 1 (1), 2008
882008
Bloom’un Yenilenmiş Taksonomisine Göre Sosyal Bilgiler Öğretim Programı Kazanımlarının İncelenmesi
SM Özdemir, S Altıok, N Baki
Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (Journal of Research in Education …, 2015
752015
Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
SM Özdemir, T Halil
Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi 30, 41- 61, 2010
702010
İlköğretim Okullarındaki Öğretmenlerin Yeni İlköğretim Programla­rına (I-V. Sınıflar) İlişkin Görüşleri
SM Özdemir
XIV Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 573-581, 2005
702005
Öğretmen niteliğinin bir göstergesi olarak sürekli mesleki gelişim
SM Özdemir
Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi 2 (3), 233-244, 2016
692016
Sınıf yönetimi
MÇ Özdemir
Pegem Atıf İndeksi, 1-324, 2017
592017
Eğitim Fakültelerinin Akreditasyon Sürecine Hazır Olma Durumuna Ilişkin Öğretim Elemanlarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi
L Erkuş, SM Özdemir
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 (3), 118-133, 2010
482010
Sınıf öğretmenlerinin yeni ilköğretim programlarının ölçme ve değerlendirme süreçlerinde karşılaştıkları sorunların incelenmesi
SM Özdemir
48*2009
Exploring the Turkish Teachers’ Professional Development Experiences and Their Needs for Professional Development
SM Özdemir
Mevlana International Journal of Education 3 (4), 2013
472013
Implementation of the lesson study as a tool to improve students' learning and professional development of teachers
SM ÖZDEMİR
Participatory Educational Research 6 (1), 36-53, 2019
422019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20