Füsun Yenilmez
Füsun Yenilmez
iktisadi ve idari bilimler iktisat bölümü ,Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
ogu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
TÜRKİYE’DE EĞİTİMİN KALKINMA ÜZERİNDEKİ ROLÜ VE EĞİTİM YATIRIMLARININ GERİ DÖNÜŞ ORANI
U Taş, F Yenilmez, TAŞ Umut, F YENİLMEZ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 (1), 155-186, 2008
832008
Tarım sektörünün yapısal analizi ve Avrupa ortak tarım politikası
N Bayraç, F Yenilmez
Kaynak: http://www. econturk. org/Turkiyeekonomisi/Naci2. doc (EriĢim Tarihi …, 2006
242006
Türkiye’de işgücüne katılma oranı-işsizlik oranı ilişkisi: Cinsiyet ve eğitim düzeyine dayalı bir analiz
F Yenilmez, E KILIÇ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 13 (2 …, 2018
152018
Türkiye’de Petrol Sektörü
HN Bayraç, F Yenilmez
Erişim: www. econturk. org/Turkiyeekonomisi/naci1. doc, 2005
112005
Türk Tarımının AB Ortak Tarım Politikasına Uyum Çalışmaları ve Olası Ekonomik Etkileri
HN Bayraç, F Yenilmez
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (1), 23-42, 2005
112005
Türkiye ile Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki endüstri içi ticaretin önemi
E Kutlu, F Yeni̇lmez
Iktisat Isletme ve Finans 20 (229), 45-64, 2005
112005
Türkiye’de enflasyonun ekonometrik olarak incelenmesi
N Girginer, F Yenilmez
Sosyal Bilimler Dergisi 6 (1), 101-115, 2005
92005
Türkiye Tarımının Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikasına Uyumu
N Bayraç, F Yenilmez
EskiĢehir Osman Gazi Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi …, 2004
92004
Türkiye’nin Avrupa Birliği Çevre Politikalarına Uyum Sürecinin Değerlendirilmesi.
MS Erdem, F Yenilmez
Optimum: Journal of Economics & Management Sciences/Ekonomi ve Yönetim …, 2017
82017
ASSESSING EXPORT PERFORMANCE OF TEXTILE COMPANIES IN ESKISEfflR ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE BY USE OF DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA)
F Yenilmez, N Girginer
7*
The Comparison Of Labor Force Participation Rate Of Women In Turkey With The World Country Groups
F Yenilmez, B Işıklı
Anadolu Üniversitesi, 2010
62010
Eskişehir organize sanayi bölgesindeki tekstil firmalarının ihracatlarındaki etkinliklerinin veri zarflama analizi (VZA) İle değerlendirilmesi
F YENİLMEZ, N Girginer
Tekstil ve Konfeksiyon 22 (1), 12-17, 2012
52012
Türkiye ile AB Ülkeleri Arasındaki Endüstri İçi Ticaretin Önemi
E Kutlu, F Yenilmez
İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, Nisan, C 20, 229, 2005
52005
The Relationship between Labor Force Participation Rate and Unemployment Rate in Turkey: An Analysis Based on Gender and Education Level
F Yenilmez, E Kilic
ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY …, 2018
42018
Türkiye ve Avrupa Birliği’nde ekonomik büyüme ile enerji tüketimi arasındaki ilişki: Toda-Yamamoto nedensellik testi
F Yenilmez, MS Erdem
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (1), 71-95, 2018
42018
Comparison of indicators of women’s labour between Turkey and EU member states by employing multidimensional scaling analysis and clustering analysis
F Yenilmez, N Girginer
Applied Economics 48 (13), 1229-1239, 2016
42016
Türkiyenin Avrupa Birliği ile dış ticaretinde endüstri içi ticaret: Türkiye-Almanya örneği
F Yenilmez
Anadolu Üniversitesi, 2004
22004
Üniversite Öğrencilerinde Algılanan Stres Düzeyi ve İlişkili Olabilecek Faktörlerin Değerlendirilmesi
S Çalışkan, S Aydoğan, B Işıklı, S Metintaş, F Yenilmez, Ç Yenilmez
ESOGÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2018
12018
Statistical analysis of women's labor force data of OECD countries
F Çemrek, F Yenilmez
Handbook of Research on Unemployment and Labor Market Sustainability in the …, 2017
12017
Handbook of Research on Unemployment and Labor Market Sustainability in the Era of Globalization
F Yenilmez, K Esin
IGI Global, 2016
12016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20