Füsun Yenilmez
Füsun Yenilmez
iktisadi ve idari bilimler iktisat bölümü ,Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Verified email at ogu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
TÜRKİYE’DE EĞİTİMİN KALKINMA ÜZERİNDEKİ ROLÜ VE EĞİTİM YATIRIMLARININ GERİ DÖNÜŞ ORANI
U Taş, F Yenilmez, TAŞ Umut, F YENİLMEZ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 (1), 155-186, 2008
882008
Tarım sektörünün yapısal analizi ve Avrupa ortak tarım politikası
N Bayraç, F Yenilmez
Kaynak: http://www. econturk. org/Turkiyeekonomisi/Naci2. doc (EriĢim Tarihi …, 2006
242006
Türkiye’nin Avrupa Birliği Çevre Politikalarına Uyum Sürecinin Değerlendirilmesi
MS Erdem, F Yenilmez
Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 4 (2), 91-119, 2017
192017
Türkiye’de işgücüne katılma oranı-işsizlik oranı ilişkisi: Cinsiyet ve eğitim düzeyine dayalı bir analiz
F Yenilmez, E KILIÇ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 13 (2 …, 2018
172018
Türk Tarımının AB Ortak Tarım Politikasına Uyum Çalışmaları ve Olası Ekonomik Etkileri
HN Bayraç, F Yenilmez
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 (1), 23-42, 2005
132005
Türkiye ile Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki endüstri içi ticaretin önemi
E Kutlu, F Yeni̇lmez
Iktisat Isletme ve Finans 20 (229), 45-64, 2005
122005
Türkiye’de Petrol Sektörü
HN Bayraç, F Yenilmez
Erişim: www. econturk. org/Turkiyeekonomisi/naci1. doc, 2005
112005
Türkiye Tarımının Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikasına Uyumu
N Bayraç, F Yenilmez
EskiĢehir Osman Gazi Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi …, 2004
102004
Türkiye’de enflasyonun ekonometrik olarak incelenmesi
N Girginer, F Yenilmez
Sosyal Bilimler Dergisi 6 (1), 101-115, 2005
92005
ASSESSING EXPORT PERFORMANCE OF TEXTILE COMPANIES IN ESKISEfflR ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE BY USE OF DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA)
F Yenilmez, N Girginer
7*
Türkiye ve Avrupa Birliği’nde ekonomik büyüme ile enerji tüketimi arasındaki ilişki: Toda-Yamamoto nedensellik testi
F Yenilmez, MS Erdem
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (1), 71-95, 2018
62018
The Comparison Of Labor Force Participation Rate Of Women In Turkey With The World Country Groups
F Yenilmez, B Işıklı
Anadolu Üniversitesi, 2010
62010
Türkiye ve AB tarım sektörlerinin karşılaştırması
N BAYRAÇ, F Yenilmez
52007
Türkiye ile AB Ülkeleri Arasındaki Endüstri İçi Ticaretin Önemi
E Kutlu, F Yenilmez
İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, Nisan, C 20, 229, 2005
52005
The relationship between labor force participation rate and unemployment rate in Turkey: An analysis based on gender and education level
F Yenilmez, E Kılıç
42018
Üniversite Öğrencilerinde Algılanan Stres Düzeyi ve İlişkili Olabilecek Faktörlerin Değerlendirilmesi
S Çalışkan, S Aydoğan, B Işıklı, S Metintaş, F Yenilmez, Ç Yenilmez
ESOGÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2018
42018
Comparison of indicators of women’s labour between Turkey and EU member states by employing multidimensional scaling analysis and clustering analysis
F Yenilmez, N Girginer
Applied Economics 48 (13), 1229-1239, 2016
42016
Eskişehir organize sanayi bölgesindeki tekstil firmalarının ihracatlarındaki etkinliklerinin veri zarflama analizi (VZA) İle değerlendirilmesi
F YENİLMEZ, N Girginer
Tekstil ve Konfeksiyon 22 (1), 12-17, 2012
42012
Türkiyenin Avrupa Birliği ile dış ticaretinde endüstri içi ticaret: Türkiye-Almanya örneği
F Yenilmez
Anadolu Üniversitesi, 2004
22004
KURUMSAL İKTİSADIN TARİHSEL, KAVRAMSAL VE METODOLOJİK BİR DEĞERLENDİRMESİ1
YC DURA, F YENİLMEZ, O MEÇİK
Türk İdare Dergisi, 585, 2018
12018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20