inci kirtil
inci kirtil
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Precautions taken by nurses about the prevention of hospital-acquired infections in intensive care units
I Kirtil, N Akyuz
Pakistan Journal of Medical Sciences 34 (2), 399, 2018
62018
Erişkin kanser hastalarının aile bakım vericilerinin bakım verme yükü ve etkileyen faktörlerin incelenmesi
Gürkan A, Dikmen Aydın Y, Kırtıl İ, Oğuz S
Turkiye Klinikleri J Nurs Sci 13 (3), 457-467, 2021
2021
Abdominal cerrahi girişim sonrası erken mobilizasyonun gastrointestinal işlevlere etkisi: sistematik derleme
Kırtıl İ, Kanan N
Arşiv Kaynak Tarama Dergisi 30 (3), 166-176, 2021
2021
Hepatorenal sendrom tanısı olan bireylerde hemşirelik bakımı
P Ongün, İ Kırtıl, SD Öztekin
Nefroloji Hemşireliği Dergisi 16 (1), 19-29, 2021
2021
Transversus abdominis plan bloğu ve hemşirelik bakımı
G Yılmaz Dündar, İ Kırtıl, P Ongün, N Kanan
Journal of Academic Research in Nursing 6 (2), 381-387, 2020
2020
Karaciğer transplantasyonu sonrası nörolojik işlev bozuklukları ve hemşirelik bakımı
İ Kırtıl, P Ongün, D Öztekin
Aydın Tıp Fakültesi Klinikleri Dergisi 1 (2), 53-59, 2018
2018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–6