Follow
Akın TEMÜR
Akın TEMÜR
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Verified email at omu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Grek sanatında karışık yaratıklar
A Temür
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
152009
Thoughts on a Grave Stele From the Classical Period in Samsun Museum
A TEMÜR
Belleten 79 (286), 817-826, 2015
112015
Yunan Sanatında Karışık Yaratıklar ve Kökenleri Işığında, Doğu Sanatları ile Batı Sanatları Arasındaki Etkileşimler
A Temür
Uluslararası Amisos Dergisi 1 (1), 1-15, 2016
102016
Neoklaudiopolis Antik Kenti ve Territoryumu 2018 Yüzey Araştırması ve Envanter Çalışmaları.
A Temür, D Yiğitpaşa
History Studies (13094688) 12 (2), 2020
92020
AMİSOS’TAN BİR GRUP MEZAR BULUNTUSU UNGUENTARİUM
A TEMÜR
TÜBA-KED Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi, 141-160, 2021
72021
Sinop Müzesi Erken Bizans Dönemi Cam Kandilleri
A Temür
Tarih Okulu Dergisi (TOD) 33, 227-267, 2018
72018
Antik Çağdan Günümüze Amazonlar
A Temür
Samsun Sempozyumu, 13-16, 2011
62011
Sinop müzesi cam eserler kataloğu
A Temür, E Fevziye
Akademisyen Kitabevi, 2019
52019
Giresun Müzesi’nde Bulunan Pişmiş Toprak Kandiller
A Temür
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 23 (1), 311-337, 2019
52019
Amasya Yassıkaya Açık Hava Tapınım Alanı Üzerine Gözlemler
A TEMÜR
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi/The Journal of International Social …, 2014
52014
Ein Ohrring mit Sphingenmotiv aus Vezirköprü-Samsun (Nordtürkei)
A Temür
Mitteilungen der Deutschen Orient Gesellschaft 148, 165-177, 2016
42016
The Superstitious Mystery Behind the Eye: The Symbol of Eye and the Way that the Evil Eye Bead is Reflected in Turkish Society from the Ancient History to the Present
KOÇ Bozkurt, A TEMÜR
Journal of History School (JOHS) Haziran, 11-50, 2014
42014
GİRİT-MİNOS VE MİKEN SANATINDA SFENKS
A Temür
Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 135-146, 2010
42010
Samsun Arkeoloji Müzesi’nden Bir Grup Cam Kâse
A TEMÜR, Ö ÖZBİLGİN
Karadeniz İncelemeleri Dergisi 15 (31), 297-324, 2021
32021
Neoklaudiopolis Antik Kenti ve Territoryumu 2019 Yüzey Araştırması ve Envanter Çalışmaları.
A Temür, D Yiğitpaşa
History Studies (13094688) 12 (6), 2020
32020
Samsun Müzesi Koleksiyonundan Bir Grup Cam Şişe
A TEMÜR
TÜBA-KED Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi, 41-72, 2019
32019
DOĞU KARADENİZ’DE ANTİK BİR YERLEŞİM: ARETİAS/KHALKERİTİS ADASI (GİRESUN ADASI)
G İltar, A Temür
Karadeniz İncelemeleri Dergisi 12 (24), 11-30, 2018
32018
Arkeolojik Devirlerde Tekkeköy
A Temür
Tekkeköy Tarihi Dünden Bugüne: Antik Dönem,(ed. Mehmet Yavuz Erler, Akın …, 2018
32018
Sinop Müzesi Hellenistik ve Roma Dönemi Mezar Stelleri
A Temur
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2), 921-945, 2018
32018
GREK SANATINDA DENİZ YARATIKLARI-I: SKYLLA
A Temür
Sanat Dergisi, 1-8, 2010
32010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20