Özgül Polat
Title
Cited by
Cited by
Year
Okul öncesi dönem çocuklarının matematik becerileri açısından ilköğretime hazır bulunuşluğunun incelenmesi
ÖP Unutkan
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 32 (32), 243-254, 2007
1152007
Okul öncesi dönemde çocuğun sosyalleşmesinde ailenin yeri
R Zembat, ÖP Unutkan
İstanbul: Ya-Pa Yayınları 1 (2), 3, 2001
722001
Marmara ilköğretime hazır oluş ölçeğinin geliştirilmesi ve standardizasyonu
ÖP Unutkan
Marmara Üniversitesi, 2003
692003
İlköğretime hazır oluş ve okul öncesi eğitimle ilköğretimin karşılaştırılması
A Oktay, ÖP Unutkan
Editör: Müzeyyen Sevinç). Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni …, 2003
622003
Okul öncesinde ilköğretime hazırlık
ÖP Unutkan
İstanbul: Morpa Yayınları, 2006
56*2006
Okul öncesi eğitimde güncel konular
A Oktay, Ö Polat Unutkan
İstanbul: Yaylacık Matbaası, 2005
462005
Problem çözme becerilerinin gelişimi
R Zembat, ÖP Unutkan
M. Sevinç (Yayıma haz.), Erken çocuklukta gelişim ve eğitimde yeni …, 2005
44*2005
5-6 yaş grubu aile katılımlı sosyalleşme programı
ÖP Unutkan
Marmara Üniversitesi, 1998
421998
Ne yapıyorum? Neden yapıyorum? Nasıl yapmalıyım
A Oktay, T Gürkan, R Zembat, ÖP Unutkan
Ya-Pa Yayınları, 2006
362006
A study of pre-school children's school readiness related to scientific thinking skills
OP Unutkan
Turkish Online Journal of Distance Education 7 (4), 78-85, 2006
282006
The effect of using mind maps on the development of math and science skills.
Ö POLAT, E AKŞİN YAVUZ, B Özkarabacak Tunç
Cypriot Journal of Educational Sciences 12 (1), 32-45, 2017
212017
Okul öncesi eğitimde güncel konular
R Zembat, OÖE Nitelik, A Oktay, ÖP Unutkan
İstanbul: Morpa Kültür Yayınları, 2005
212005
Anne babaların kitap okumaya ilgilerinin çocukların dil gelişimi açısından ilköğretime hazır bulunuşluğuna etkisi
ÖP Unutkan
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi 13, 285-293, 2006
202006
Erken çocuklukta gelişim ve eğitimde yeni yaklaşımlar
O Abacı
Morpa Kültür Yayınları, 2003
202003
Okulöncesinde analojilerin yeri. IV
R Zembat, F Şahin, S Çağlak, Ö Polat
Ulusal Fen Bilimleri Kongresi, s, 370-377, 1999
171999
Okul öncesinde çocuğun sosyal gelişiminde aile katılımının önemi
R Zembat, Ö Unutkan
Marmara Üniversitesi Anaokulu Öğretmeni El Kitabı, 151-174, 1999
171999
Okul öncesinde ilköğretime hazırlık etkinlikleri
Ö Polat
İstanbul: İlkadım Yayınevi, 2010
152010
İnsan hakları, çocuk hakları ve eğitimi
ÖP Unutkan
A. Oktay (Der.), Eğitim Bilimine Giriş kitabı içinde, 98-120, 2008
132008
Ne yapıyorum
A Oktay, T Gürkan, R Zembat, ÖP Unutkan
Neden yapıyorum, 2003
132003
Çağdaş bir okul veya kurum olma sürecinde öğretmenlik
A Oktay, ÖP Unutkan
Eğitim Psikolojisi Sempozyumu, 2008
122008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20