Follow
Mehmet Güllü
Mehmet Güllü
Verified email at inonu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Ortaöğretim öğrencileri için beden eğitimi dersi tutum ölçeği geliştirilmesi
M Güllü, M Güçlü
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 3 (2), 138-151, 2009
1912009
Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi dersine ilişkin tutumlarının araştırılması
M Güllü
Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri …, 2007
1042007
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR OYUN BAĞIMLILIKLARININ İNCELENMESİ.
M Güllü, C Arslan, A Dündar, F Murathan
Journal of Social Sciences/Sosyal Bilimler Dergisi 5 (9), 2012
772012
Spor yapan ve yapmayan ilköğretim öğrencilerinin depresyon durumlarinin bazi değişkenlere göre incelenmesi
C ARSLAN, M GÜLLÜ, V TUTAL
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 5 (2), 120-132, 2011
682011
Spor Lisesi Öğrencileri İle Genel Lise Öğrencilerinin Çoklu Zekâ Alanlarının Karşılaştırılması
M Güllü, M Tekin
Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 3 (3), 2009
55*2009
Ortaokul öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersine ilişkin tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi (Şanlıurfa ili örneği)
M GÜLLÜ, ŞŞ CENGİZ, Y ÖZTAŞYONAR, B KAPLAN
Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 1 (2), 49-61, 2016
532016
Ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi dersine ilişkin ürettikleri metaforlar
A NAMLI, C Temel, M Güllü
Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2), 479-496, 2017
442017
Lise öğrencilerinin beden eğitimi dersi sportmenlik davranışlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi
KOÇ Yakup, M Güllü
SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 15 (1), 19-30, 2017
432017
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ
M GÜLLÜ, M GÜÇLÜ, C ARSLAN
Sport Sciences 4 (4), 273-288, 2009
362009
Bir Beden Eğitimi Dersi Çiz
C Temel, M Gullu
Eğitim ve Bilim Dergisi 141 (183), 351-361, 2016
29*2016
Türk futbol hakemlerinin iş doyumu ve mesleki tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi
M KARGÜN, F ALBAY, A CENİKLİ, M GÜLLÜ
Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi 3 (2), 30-38, 2012
282012
İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin beden eğitim derslerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi, 4
M Güllü, G Korucu
Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Sempozyumu, 10-11, 2005
242005
Ortaöğretim Öğrencilerinin Taraftarı Oldukları Spor Takımları İle Özdeşleşmelerinim İncelenmesi
M GÜLLÜ, M GÜÇLÜ
212006
Beden eğitimi öğretmenlerinin beden eğitimi ders içi ve dışı etkinliklerinde teknolojik araç ve gereçlerin kullanımı ile ilgili görüşleri
G Özen, M Güllü, S Uğraş
Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 1 (1), 24-37, 2016
202016
Eğitsel oyunlar
G Özen, S Timurkaan, M Güllü, HS Timurkaan, F Meriç, S Uğraş, ...
Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 2012
202012
İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİMDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN SPOR VE OYUN ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ
C Arslan, M GÜLLÜ, AS YÜCEL
Sport Sciences 5 (1), 28-46, 2010
202010
Examined of creativity level of primary school students who make sports and do not make sports
M Tekin, M Güllü
Procedia Social and Behavioral Sciences 2, 3351-3357, 2010
202010
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliğindeki İlk Yılım
S Uğraş, M Güllü, MA Yücekaya
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 7 (1), 242, 2019
182019
Suriyeli öğrencilerin okula uyum süreci; Sportif etkinliklerin rolü
AE SAĞIN, M GÜLLÜ
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 22 (3), 86-99, 2020
172020
Research into sportspersonship behavior of high school students in physical education course in terms of some variables
Y Koç, M Güllü
Spormetre 15 (1), 19-30, 2017
172017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20