Serap Ayaz Seyhan
Serap Ayaz Seyhan
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
marmara.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Antioxidant potential of Cydonia oblonga Miller leaves
DC Yilmaz, SA Seyhan
Journal of the Faculty of Pharmacy of Istanbul University 47 (1), 9-13, 2017
72017
Preparation and characterization of electrospun polylactic acid/sodium alginate/orange oyster shell composite nanofiber for biomedical application
S Cesur, FN Oktar, N Ekren, O Kilic, DB Alkaya, SA Seyhan, ZR Ege, ...
Journal of the Australian Ceramic Society, 1-11, 2019
62019
Influence of extraction method on antioxidant properties of Rheum ribes root extract
DB Alkaya, SA Seyhan, BN Ozturk
Ovidius University Annals of Chemistry 30 (1), 44-47, 2019
52019
Identification of the main dyestuffs obtained from Kermes (Kermes vermilio) in the Northwest of Turkey
SA Seyhan, C Demirbağ, E Dölen
Ovidius University Annals of Chemistry 30 (1), 1-4, 2019
22019
The Investigation of the Interaction of Epirubicin HCl with Fe (III) and the Determination of the Formation Constant of the EPR HCl-Fe (III) complex
S AYAZ, FA OZDEMIR, M PEKIN
Ovidius University Annals of Chemistry 18 (1), 9-12, 2007
22007
The influence of extraction method on antioxidant potential of Tilia argentea flowers and bracts
SA Seyhan, Z Yilmaz, DÇ Yilmaz
Ovidius University Annals of Chemistry 31 (1), 14-17, 2020
12020
Simultaneous Determination of Seven Inorganic Anions in 18 Wines Samples by Suppressed Ion Chromatography
DB Alkaya, SA Seyhan, GO Guven
CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE 46 (1), 62-71, 2019
12019
Determination of ellagic acid in the wastes of wallnut, chestnut and pomegranate grown in Turkey using HPLC-DAD method
G Yalcin, C Demirbag, I Bahsi, L Ozgul, D Bilgic
Advances in Plant Phenolics: From Chemistry to Human Health, 81-103, 2018
12018
Rapana Venosa’da bulunan indigoid boyarmaddelerin yüksek performanslı sıvı kromatografisi-diyod-sıralı dedektör (hplcdad) ile belirlenmesi
Ç Demirbağ, S AYAZ SEYHAN, E Dölen
12014
DPPH Antioksidan Analizinin Yeniden Değerlendirilmesi
SA Seyhan
Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi 9 (2), 125-135, 2019
2019
İki Kekik Türünün (Thymbra spicata var. spicata ve Origanum onites) Antioksidan Aktivitelerinin Karşılaştırılması
DÇ Yılmaz, O ÖZDOĞAN, G BULUT, SA SEYHAN
Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi 1 (2), 296-306, 2019
2019
Determination of Benzoic Acid in Cranberry (Vaccinium Macrocarpon Ait) by Hplc with Using Different Extraction Methods
B Öztürk, S Ayaz Seyhan, D Bilğiç Alkaya
Extraction 1, 2, 2019
2019
Flavokermesik Asitin Asit Sabitlerinin ve Kalay (II), Alüminyum (III) İyonları İle Oluşturduğu Komplekslerin Kararlılık Sabitlerinin Potansiyometrik Yöntemle Tayini.
S AYAZ SEYHAN, E Dölen
Marmara Pharmaceutical Journal 19 (3), 2015
2015
The determination of the acidity constants and the stability constants of flavokermesic acid complexes with Tin (II) and Aluminium (III) ions by potentiometric method …
E Dölen, S Ayaz Seyhan
2015
Flavokermesik asitin asit sabitlerinin ve kalay (ıı), alüminyum (ııı) iyonları ile oluşturduğu komplekslerin kararlılık sabitlerinin potansiyometrik yöntemle tayini
S AYAZ SEYHAN, E DÖLEN
2015
The Determination of The Acidity Constants and The Stability Constants of Flavokermesic Acid Complexes with Tin (II) and Aluminium (III) Ions by Potentiometric Method
SA Seyhan, E Dolen
Marmara Pharmaceutical Journal 19 (3), 2015
2015
Identification of indigoid dyes found in rapana venosa by high performance liquid chromatography with diode-array dedection| Rapana venosa’da bulunan İndigoid boyarmaddelerin …
E Dölen, S Ayaz Seyhan, Ç Demİrbağ
2014
DETERMINATION of ELLAGIC ACID and RESVERATROL in BLUEBERRY SAMPLES GROWN in TURKEY
S Seyhan, G Yalçın, SA Seyhan
2013
KERMESİK ASİT ve FLAVOKERMESİK ASİTİN ASİT SABİTLERİNİN ve ALÜMİNYUM (III), KALAY (II) METALLERİYLE OLUŞTURDUKLARI KOMPLEKSLERİN KARARLILIK SABİTLERİNİN POTANSİYOMETRİK …
SA SEYHAN
APPLICATION of THE DEVELOPED HPLC-DAD METHOD of ELLAGIC ACID and RESVERATROL to FOUR BLUEBERRY SAMPLES GROWN in TURKEY
S Seyhan, G Yalçın
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20