Follow
Emre ÜRKMEZ
Title
Cited by
Cited by
Year
Borsa Istanbul 100 Endeksi ile Döviz Kurları Arasındaki Dinamik İlişkinin Belirlenmesi
E Ürkmez, T Karataş
The Journal of Academic Social Science 45 (45), 393-409, 2019
162019
Hisse Senedi Getirilerinde Doğrusal Olmayan Dinamikler: Türkiye'den Kanıtlar
SN Sülkü, E Ürkmez
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 473-484, 2018
142018
TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KIRILGANLIĞI: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
ÖF BÖLÜKBAŞI, E ÜRKMEZ, O KARAMUSTAFA
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 485-496, 2018
82018
Küresel kriz sürecinde altın fiyatlarını etkileyen dinamikler
T Karataş, E Ürkmez
82013
The Impact of Exchange Rates on Stock Prices for Turkey: an Asymmetric Non-Linear Cointegration Analysis
E Ürkmez, ÖF Bölükbaşı
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 43 (1), 42-56, 2021
42021
Gelişmekte olan ülkelerin borsa endekslerinin kaotik yapısının incelenmesi
E Ürkmez
Yayınlanmamış Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2018
32018
İstanbul'da Kapkaç Sorunu ve Toplum Üzerindeki Etkileri
İE Yıldırım, E Ürkmez, T Koç
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 23 (2), 371-388, 2007
32007
Reel Döviz Kurlarında Uzun Dönem Bağımlılık
E ÜRKMEZ
Journal of International Social Research 10 (49), 2017
22017
Kredi riski modellemesi: Türk bankacılık sektörü için ekonometrik bir yaklaşım
E Ürkmez
PQDT-Global, 2013
22013
COVID-19 SALGINININ S&P 500 ENDEKSİ OYNAKLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
E ÜRKMEZ
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 47-60, 2022
12022
Brent Ham Petrol Getirilerinde Kaotik Dinamiklerin Araştırılması
E ÜRKMEZ
Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi 3 (1), 69-82, 2019
12019
Boşanma Oranları ile Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye Örneği
G ÖKSÜZ, E ÜRKMEZ
Artvin Çoruh Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 9 (2), 464-479, 2023
2023
Enflasyon ile Tüketici Kredisi Faiz Oranları Arasındaki ilişkinin Toda-Yamamoto Nedensellik Yöntemi ile Analizi: Türkiye Örneği
E Ürkmez
Granger Nedensellik Sınamasında Yeni Yaklaşımlar, 51-63, 2023
2023
Petrol Fiyatları ile Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Nedenselliğin Test Edilmesi
E ÜRKMEZ
21. Yüzyılda İktisadı Anlamak: Güncel Ekonometrik Zaman Serileri Çalışmaları, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14