Follow
Bekir Gökçe
Bekir Gökçe
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
Verified email at erdogan.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Gülten Dayıoğlu’nun Çocuk Öykülerinde Değer Eğitimi ve Öykülerin Türkçeye Katkısı
B Gökçe
İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüYayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2008
572008
Gülten Dayıoğlu’nun çocuk öykülerinin “hikâye haritası” yöntemine göre incelenmesi ve genel bir değerlendirme
B Gökçe, N Sis
Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and …, 2011
552011
Fen Bilgisi Öğretmeni Adaylarının Tartışmacı Metinlerinde Düşünceyi Geliştirme Yolları
B Gökçe, S Çelebi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1 (1), 11-30, 2015
18*2015
Gülten Dayıoğlu’nun Çocuk Öykülerinde Yansımalar ve Kalıp Sözler
N Sis, B Gökçe
Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and …, 2009
17*2009
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okuma Kültürü Düzeylerininİncelenmesi
Y Baki, B Gökçe
Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi 6 (2), 353-375, 2020
142020
Metin ve Metin Türlerinin Eğitimde Kullanımı
B Gökçe
Etkinliklerle Hafta Hafta Yazılı Anlatım, 13-27, 2015
13*2015
Türkçe Ders Kitaplarındaki “Toplum Hayatı” Temalı Metinlerin Söz Varlığı Açısından Değerlendirilmesi
B Gökçe
International Journal of Language Education and Teaching 2, 150-164, 2014
11*2014
Türkçe Öğretmeni Adaylarının İkna Edici Hazırlıklı Konuşmalarında Bağdaşıklık ve Tutarlılık
S Çelebi, B Gökçe
International Journal of Language Academy 3 (4), 190-203, 2015
92015
Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Tartışmacı Metin Yazma Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
B Gökçe, N Sis
International Journal of Language Academy 5 (8), 143-168, 2017
8*2017
1925 yılında yayımlanan “Küçük mektebliye: Yeni millî kıraat” kitabının incelenmesi ve değerlendirilmesi
B Gökçe
Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi 1 (2), 1-39, 2012
8*2012
Reşat Nuri Güntekin’in “Aşk Mektupları” Adlı Öyküsüne Metin Dilbilimsel Bir Yaklaşım
B Gökçe
International Periodical For The Languages, Literature and History of …, 2014
7*2014
Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Tartışmacı Metin Yazma Becerileri ile Bu Becerilere ilişkin Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri
B Gökçe
İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, 2016
52016
Dinleme-Söz Varlığı İlişkisi
B Gökçe
Pegem Akademi Yayıncılık, 2020
42020
Türkiye’de 2005-2019 Yılları Arasında İlkokulda Türkçe Öğretimine Yönelik Yapılan Araştırmalar Üzerine Bir Değerlendirme
S Erdem, B Gökçe
Paradigma Akademi, 2020
22020
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Duyulardan Hareketle Yazma Becerileri Üzerine Bir Değerlendirme
B Gökçe, S Çelebi
Kuram ve Uygulama Bağlamında Türkçe Öğretimi, 162-173, 2016
22016
Türkçe Eğitimi Bölümü ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencilerinin Sıkça Karıştırılan Sözcükleri Tanıyabilme Düzeyleri
B Gökçe, S Çelebi
International Journal Of Languages Education And Teaching 3 (3), 86-101, 2015
2*2015
İlkokul 4. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin tutarlılık görünümleri
A Balci, B Gökçe
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 31, 380-401, 2022
12022
Yazma Becerisine Yönelik Eğitim Ortamları
B Gökçe
Pegem Akademi Yayıncılık, 2021
12021
Kanıtlayıcı Metinlerin Metin Dilbilimi Açısından Çözümlenmesi: “Bilgisayar Yalnızlığı” Örneği"
B Gökçe
International Journal of Language Education and Teaching 1, 10-34, 2013
1*2013
VİRÜS SALGININ TÜRKÇEYE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
B GÖKÇE, EE DÜĞDÜ
International Journal of Language Academy 11 (48), 373-394, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20