Follow
Kasım Kıroğlu
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu lisans öğrencilerinin sosyo-kültürel ve ekonomik sorunları
K Kıroğlu, A Kesten, C Elma
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (2), 26-39, 2010
1932010
Ders kitabı incelemesi
Ö Demirel, K Kıroğlu
Pegem, 2008
185*2008
Eğitim bilimine giriş
Ö Demirel, Z Kaya, K Kıroğlu
Ankara: Pegem A, 2006
1732006
Science and nonscience students’ ideas about basic astronomy concepts in preservice training for elementary school teachers
H Kalkan, K Kiroglu
Astronomy Education Review 6 (1), 2007
1352007
İlköğretim Programları
K Kıroğlu
Ankara: PegemA Yayıncılık, 2006
122*2006
Eğitime Giriş
K Kıroğlu, C Elma
Ankara: Pegem A. Yayıncılık, 2009
110*2009
Öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamaları dersine ilişkin algıları
E Cevat, A Kesten, K KIROĞLU, EM Uzun, AN Dicle
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2 (2), 231-252, 2010
872010
2017 İlkokul Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı'nın Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi.
H Taş, K Kıroğlu
Ilkogretim Online 17 (2), 2018
482018
Eğitim ve Ders Kitapları
Ö Demirel, K Kıroğlu
Ders Kitabı İncelemesi, 1-11, 2005
442005
Sınıf öğretmenlerinin yapılandırmacı öğrenme kuramına ilişkin bilgi düzeyleri
Y Özdemir, K Kıroğlu
Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi 32, 265-283, 2011
36*2011
Eğitim bilimine giriş
Ş Ada, E Başar, A Dağlı, E Ekinci, M Ergün, S Gelbal, V Hoşgörür, ...
Ankara: Pegem A Yayıncılık, 2007
332007
Üniversitede demokratik bir değer olarak hoşgörü
K Kıroğlu, C Elma, A Kesten, Ş Egüz
Journal of Social Studies Education Research 3 (2), 86-104, 2012
32*2012
Hayat bilgisi ders kitaplarının dil ve anlatım yönünden değerlendirilmesi
E Betül, K KIROĞLU
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 155-176, 2012
272012
Anlamlı öğrenme stratejilerinin İngilizce okuduğunu anlamaya etkisi
K Kıroğlu
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995
271995
Anlamlı öğrenme stratejilerinin İngilizce okuduğunu anlamaya etkisi
K Kıroğlu
Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yayımlanmamış …, 1995
271995
“Okumadan Önce, Okuma Esnasında, Okumadan Sonra Düşün” Stratejisinin Okuduğunu Anlama Becerisine Etkisi
Y Özdemir, K Kıroğlu
Turkish Studies – Eğitim Bilimleri 12 (17), 313-336, 2017
26*2017
Anlamlı gruplandırma stratejisinin okuduğunu anlamaya etkisi
MK Kıroğlu
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, 2002
242002
Language and education problems of international students in Turkey
A Kesten, K Kıroğlu, C Elma
Sosyal Bilimler Dergisi 24, 65-84, 2010
222010
Is My Social Studies Teacher Democratic?.
K Kiroglu
Eurasian Journal of Educational Research 50, 127-142, 2013
202013
Students Are Not Highly Familiar with Astronomy Concepts--But What about the Teachers?.
K Kiroglu
Journal of Education and Training Studies 3 (4), 31-41, 2015
192015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20