Mehmet Akman
Mehmet Akman
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Osmanlı devleti'nde ceza yargılaması
M Akman
Eren, 2004
802004
Osmanlı devletinde kardeş katli
M Akman
Eren, 1997
451997
Kilise ve Havraların İslâm-Osmanlı Hukuk Tarihindeki Yeri
M Akman
İLAM Araştırma Dergisi 1 (2), 133-144, 1996
191996
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Osmanlı Hukuk Mevzuatı I, I. Tertip Düstur’un Tarihi Fihrist ve Dizini
M Akman
Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları 3, 67-224, 2007
172007
İstanbul Kadı Sicilleri Üsküdar Mahkemesi 1 Numaralı Sicil (H. 919-927/M. 1513-1521)
B Aydın, E Tak
Ed. Yılmaz C. İstanbul: İslam Araştırmaları Merkezi (ISAM), TDV Yayın Matbaası, 2008
142008
Osmanlı Hukukunda Kasâme
M Akman
Türkler, C. XIII, Ankara, 789-794, 2002
132002
Örf
M Akman
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi 34, 93-94, 2007
92007
Osmanlı Ceza Hukuku Çalışmaları Üzerine Bir İcmal
M Akman
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 489-512, 2005
82005
Osmanlı Hukukunda Faili Bilinmeyen İtlaf Durumlarında Öngörülen Ortak Sorumluluğun Hukuki Niteliği
M Akman
Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları, S 3, 2007
72007
Önceki hukukumuzda isyan suçu
M Akman
MÜHF Hukuk AraĢtırmaları Dergisi, C 9, 1-3, 1995
61995
Osmanlı Ceza Muhakemesi Hukukuna Hakim Olan İlkeler
M Akman
Osmanlı, c 6, 0
6
Numaralı Sicil, haz
İKSÜ Mahkemesi
Orhan Gültekin, Arapça metin Mehmet Akman, kontrol eden Mustafa Oğuz, proje …, 2010
52010
Numaralı Sicil (H. 970-971/M. 1562-1563)
İKSÜ Mahkemesi
Hazırlayan: Rıfat Günalan, Arapça Metin: Mehmet Akman, Kontrol Eden: Fikret …, 2010
52010
Kilise
M Akman
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c 26, 16-18, 2002
52002
İstanbul Kadı Sicilleri Rumeli Sadareti Mahkemesi 56 Numaralı Sicil
M Akman, F Recep, S Atay
İstanbul: İSAM Yayınları, 2011
42011
Numaralı Sicil (H. 970-971/M. 1563)
İKSB Mahkemesi
Haz. Mehmet Akman v. dğr. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm …, 2011
32011
İstanbul Kadı Sicilleri Üsküdar Mahkemesi 26 Numaralı Sicil (H. 970-971/M. 1562-1563)
R Günalan, M Akman, F Sarıcaoğlu
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi Yayınları, İstanbul, 2010
32010
Kanal İstanbul'un Hidrolik Modellemesi
MA Akman
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016
22016
İstanbul Kadı Sicilleri Rumeli Sadâreti Mahkemesi 21 Numaralı Sicil C. 16
R EROL, H KILIÇ, M AKMAN
İsam yayınları İstanbul, 2011
22011
İstanbul kadı sicilleri: 51 numaralı sicil, H. 987-988/M. 1579-1580
R Günalan, M Akman, M Canatar, FM Emecen
İSAM Yayınları, 2010
22010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20