Follow
Doç. Dr. Müge Yurtsever Kılıçgün
Doç. Dr. Müge Yurtsever Kılıçgün
Erzincan Binali Yıldırım University Faculty of Education Department of Early Childhood Education
Verified email at erzincan.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Çocuk Haklarına Yönelik Ebeveyn Tutum Ölçeği’nin Geliştirilmesi ve Standardizasyonu (Development and Standardization of Parental Attitude Scale for Children’s Rights)
M Yurtsever Kılıçgün, A Oktay
Buca Eğitim Fakültesi Dergisi 31, 1-22, 2011
40*2011
Okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 4-5 yaş grubu çocukların görsel algı gelişimlerine frostig gelişimsel görsel algı eğitim programının etkisi (The Effect of Frostig …
M Yurtsever Kılıçgün, M Yukay Yüksel
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dergisi 36, 193-211, 2012
31*2012
Sosyal Gelişim
M Yurtsever Kılıçgün
Erken Çocukluk Döneminde Gelişim, ss.111-132, 2015
28*2015
Çocuk Haklarına Yönelik Ebeveyn Tutumları ile Ebeveynlik Rolleri Arasında İlişki
M Yurtsever Kılıçgün
Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal 1 (2), 511-522, 2015
182015
Geleneksel annelik ölçeği’nin psikometrik özellikleri: geçerlik ve güvenirlik çalışması
MY Kılıçgün, A Kılıçkaya
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 5 (8), 2867-2881, 2016
162016
An Examination on the Quality of Contents of the Cartoons that Children Aged 3-6 Years Preferred to Watch:'The Cartoon I Like Most'
M Yurtsever Kılıçgün
Educational Research and Reviews 10 (10), 1415, 2015
162015
The Games 3-6 Aged Children's Wish to Play in the School Garden
M Yurtsever Kılıçgün
Procedia-Social and Behavioral Sciences 152, 233-240, 2014
162014
Ebeveyn Otorite Ölçeği’ni (EOÖ) Türkçeye Uyarlama Çalışması (The Adaptation Study of Parental Authority Questionnaire (PAQ) to Turkish)
M Yurtsever Kılıçgün, A Oktay
Journal of Education Faculty 14 (2), 267-288, 2012
10*2012
Özbakım Becerilerinde Ebeveyn Desteği Envanterinin (OBEDE) Geliştirilmesi ve Standardizasyonu (Development and Standardization of Parental Support Inventory for Self-Care …
M Yurtsever Kılıçgün
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (3), 2013
82013
Effect of Socio-Economic Situation on Attitudes of Parents for Children's Rights
M Yurtsever Kılıçgün, A Oktay
Middle Eastern & African Journal of Educational Research MAJER, 20-31, 2013
6*2013
Perception of Parental Love in 4-6 Year-Old Children
M Yurtsever Kılıçgün
The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS, 68-77, 2016
5*2016
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Çocukların Annelerinin Öz Yeterlilik Durumlarının İncelenmesi (The Examination of the Self-Efficacy Status of the Mothers Whose …
M Yurtsever Kılıçgün
8. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu - EYFOR 8, 96-105, 2017
42017
Erken çocukluk eğitimi ders notları
MY Kılıçgün
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2012
42012
Erken Çocukluk Döneminde Gelişim
E Dereli, G Salı, K Biber, MT Derman, MY Kılıçgün, S Kol, ÖÜEM Uzun, ...
İstanbul: Lisans Yayıncılık, 2022
32022
6 Yaş Çocukların İki El Kullanımı ve El-Göz Koordinasyonu Becerilerine Dokuma Eğitiminin Etkisi
M Yurtsever Kılıçgün, A Kılıçkaya
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 38 (2), 449-468, 2018
3*2018
Geleneksel Annelik Ölçeği’nin Psikometrik Özellikleri: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (The Psychometric Properties of the Traditional Motherhood Scale: A Study of Reliability …
M Yurtsever Kılıçgün, A Kılıçkaya
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 5 (8), 2867-2881, 2016
3*2016
Predictor effect of parental authority on the children’s self-care skills
M YURTSEVER KILIÇGÜN, A KILIÇKAYA
The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences, 60 - 68, 2014
3*2014
Kuşburnu infüzyonlarının antioksidan potansiyeli
H Kılıçgün
PQDT-Global, 2008
32008
Türkiye’de Erken Çocukluk Eğitiminin Tarihsel Gelişimi
M Yurtsever Kılıçgün
Erken Çocukluk Eğitimine Giriş, ss.73-94, 2019
2*2019
Developing the Parental Attitude Scale for Children's Health Rights
M Yurtsever Kılıçgün, N Kasımoğlu
Asian Academic Research Journal of Social Sciences & Humanities 3 (1), 26-45, 2016
22016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20