Follow
Nisa Eksili
Nisa Eksili
Akdeniz Üniversitesinde Dr.Öğr.Üyesi
Verified email at akdeniz.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Kuşakların değişen yüzü ve Y kuşağı ile ortaya çıkan yeni çalışma tarzı: Mobil yakalılar
O Adıgüzel, HZ Batur, N Ekşili
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1 (19), 165-182, 2014
841*2014
TÜRKİYE’DE Y KUŞAĞI ÖZELLİKLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: OKUL YÖNETİCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
N Ekşili, ÖL Antalyalı
Humanities Sciences 12 (3), 90-111, 2017
582017
Gündemdeki Liderlik Konuları: Journal Of Organizational Behavior Dergisinde Bibliyometrik Bir Analiz (2010-2015)-Leadership Issues On The Agenda: A Bibliometric Analysis In …
N EKŞİLİ, AM ALPARSLAN
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (16), 274-291, 2016
252016
Analyzing retrenchment strategies of five star hotels during the crisis periods using fuzzy DEMATEL method
N Ekşili, Z Ünal, Eİ Çetin
Business and Economics Research Journal 8 (2), 259-273, 2017
18*2017
İş yaşamında x kuşağı yöneticilerin algılama farklılıklarından kaynaklanan performans değerlemeleri üzerine bir araştırma
N Ekşili, Z Ünal, HZ Batur
International Conference in Economics 3 (5), 104-106, 2014
82014
ÇALIŞAN PERFORMANSI ÖLÇEĞİNDEKİ İFADELERİN KARAR AĞACI ALGORİTMASI İLE BELİRLENMESİ
S Çelik, Ö Çetinkaya Bozkurt, N Ekşili
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ …, 2022
62022
Pozitif liderlik modeli
N Ekşili
EĞİTİM YAYINEVİ, 2022
52022
Hizmet Sektöründe Pozitif Liderlik Ölçeği Geliştirme Çalışması
N EKŞİLİ, AM ALPARSLAN
Journal of Organizational Behavior Review 3 (1), 88-112, 2021
52021
İş tatmini ve kariyer planlama arasindaki ilişki: Konaklama işletmeleri yöneticileri üzerine bir araştirma
N Ekşili, Z Ünal, HZ Gündüz
IMUCO 2016, 350, 2016
52016
Y kuşağı özelliklerini belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirme çalışması: Okul yöneticileri üzerine bir araştırma
N Ekşili
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
52015
Sustainability consciousness research trends: A bibliometric analysis
Y Gulzar, N Eksili, PC Caylak, MS Mir
Sustainability 15 (24), 16773, 2023
42023
Türkiye’de Y Kuşağının Yabancı Akranlarından Farklarının Okul Yöneticileri Perspektifinden İncelenmesi.
N Ekşili, ÖL Antalyalı
15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 114-127, 2016
4*2016
Human Resources Management: Challenges in the Digital Society. RD Leon, R. Rodriguez-Rodriguez, J Alfaro-Saiz
N Ekşili
Increasing Supply Chain Performance in Digital Society, 262-277, 2022
32022
Uzun formundan kısa formlarına ölçek revizyonu: Pozitif liderlik ölçeği uygulaması
AM ALPARSLAN, N Ekşili
Journal of Organizational Behavior Review 5 (2), 112-147, 2023
22023
Ve Çetinkaya Bozkurt, Ö.(2022)
N Ekşili
Yönetici Perspektifinden Dijital Dönüşüm Sürecinde Yaşanan Zorluklar 30, 26-28, 0
2
KONAKLAMA İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN DİJİTALLEŞME ALGISINA YÖNELİK METAFORİK ÇALIŞMA
N EKŞİLİ, PÇ ÇAYLAK
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 12 (Dijitalleşme), 257-269, 2022
12022
Franchising as a strategic alliance model: a qualitative research
M Arman, N Ekşili, F Kıran, Ö Çetinkaya Bozkurt
European Proceedings of Social and Behavioural Sciences 54, 2019
12019
Yöneticilerin Sosyal Ağ Sitelerini Kullanımları: Amaçlar, Eğilimler ve Demografik Özellikler Açısından Karşılaştırmalar [Araştırma Makalesi]
O Doğan, N Ekşili, Ö Çetinkaya Bozkurt
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
1*2018
Örgütsel Davranış Kuram ve Kavram Sözlüğü
AM ALPARSLAN, S POLATCI
Akademisyen Kitabevi, 2023
2023
The Content Analysis of the Post-graduate Theses Related with Competition in Civil Aviation
N EKŞİLİ, AG SOYUGÜZEL, DÖ ÖZBEY
International Journal of Business and Economic Studies 5 (3), 152-165, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20