Takip et
Ebru Oğuz
Ebru Oğuz
Prof. Dr. Mimar Sinan Fine Arts University, Educational Science
msgsu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Nitel bir görüşme yöntemi: Odak grup görüşmesi
Ö Çokluk, K YILMAZ, E Oğuz
7062011
Öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışları ile yöneticilerin liderlik stilleri arasındaki ilişki
E Oğuz
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 3 (3), 377-403, 2011
1972011
The trends and outcomes of flipped learning research between 2012 and 2018: A descriptive content analysis
B Birgili, FN Seggie, E Oğuz
Journal of Computers in Education 8 (3), 365-394, 2021
1932021
Lise öğrencilerinin yalnızlık düzeyleri ile akıllı telefon bağımlılığı arasındaki ilişki
Ö Çakır, E Oğuz
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (1), 418-429, 2017
1732017
Öğretmen adaylarının değerler ve değerler eğitimine ilişkin görüşleri
E Oğuz
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 12 (2), 1309-1325, 2012
1612012
The relationship between the leadership styles of the school administrators and the organizational citizenship behaviours of teachers
E Oğuz
Procedia-Social and Behavioral Sciences 9, 1188-1193, 2010
1462010
Öğretmenlerin işkoliklik ve tükenmişlik düzeylerinin ilişkisi ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
U Akın, E Oğuz
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 3 (3), 309-327, 2010
1392010
Öğretmenlere yönelik örgütsel sinizm ölçeğinin geliştirilmesi
T Sağır, E Oğuz
International Journal of Human Sciences 9 (2), 1094-1106, 2012
1262012
Moral and citizenship educational goals in values education: A cross-cultural study of Swedish and Turkish student teachers' preferences
R Thornberg, E Oğuz
Teaching and Teacher Education 55, 110-121, 2016
1162016
İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinde örgütsel sinizmin işe yabancılaşma düzeyine etkisi
T Akpolat, E Oğuz
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (3), 2015
762015
The process of supervision in the Turkish educational system: Purpose, structure, operation
HB Memduhoğlu, I Aydin, K Yilmaz, S Güngör, E Oğuz
Asia Pacific Education Review 8, 56-70, 2007
712007
İlköğretim denetmenlerinin ve ilköğretim okulu yöneticilerinin denetim inançları
E Oğuz, K Yılmaz, M Taşdan
Sosyal Bilimler Dergisi 17, 39-51, 2007
632007
Eğitim müfettişlerinin rehberlik rollerine yönelik öğretmen, yönetici ve eğitim müfettişi görüşleri
H Köroğlu, E Oğuz
Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi 1 (2), 9-25, 2011
592011
Öğretmenlerin İş Yaşamında Algıladıkları Yalnızlık İle Sosyal Destek Düzeyleri Arasındaki İlişki.
E Oğuz, M Kalkan
Ilkogretim Online 13 (3), 2014
562014
Academic and non‐academic staff's psychological contract in Turkey
İ Aydin, K Yilmaz, HB Memduhoğlu, E Oğuz, S Güngör
Higher Education Quarterly 62 (3), 252-272, 2008
512008
Öğretmen adaylarının eğitim inançlarının eleştirel düşünme eğilimlerine etkisi
F Hayırsever, E Oğuz
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (2), 757-778, 2017
502017
Characteristics and outcomes of acute kidney injury in hospitalized COVID-19 patients: A multicenter study by the Turkish society of nephrology
H Arikan, S Ozturk, B Tokgoz, B Dursun, N Seyahi, S Trabulus, M Islam, ...
PLoS One 16 (8), e0256023, 2021
492021
Öğretmenlerin örgütsel adalet algıları ile yöneticilerin liderlik stilleri arasındaki ilişki
E Oğuz
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (1), 45-65, 2011
462011
Views of Pre-Service Teachers on Values and Value Education.
E Oguz
Educational Sciences: Theory and Practice 12 (2), 1320-1325, 2012
452012
The correlation between high school students’ loneliness levels and smart phone addiction
Ö Çakır, E Oğuz
Mersin University Journal of the Faculty of Education 13 (1), 418-429, 2017
442017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20