Takip et
Murat Akkaya
Murat Akkaya
İstanbul Beykent University
beykent.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Finans biliminde ekonometri uygulamaları
V Sarıkovanlık, A Koy, M Akkaya, HH Yıldırım, L Kantar.
Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2019 1, 1-232, 2019
1302019
Davranışsal Finans
M Kıyılar, M Akkaya
1232016
Beklenti ve güven anketlerinin finansal piyasalara etkisi: BIST 100 üzerine bir uygulama
AK Köse, M Akkaya
Bankacılar Dergisi 99, 3-15, 2016
572016
Türk tahvillerinin CDS primlerini etkileyen içsel faktörlerin analizi
M Akkaya
Maliye ve Finans Yazıları 1 (107), 130-145, 2017
562017
The relation between confidence climate and stock returns: The case of Turkey
S Kale, M Akkaya
Procedia economics and finance 38, 150-162, 2016
562016
Startup Valuation: Theories, Models, and Future
M Akkaya
Valuation Challenges and Solutions in Contemporary Businesses 1, 137-156, 2019
282019
INNOVATIVE AND SMART TECHNOLOGIES IN LOGISTICS
hakan Akkaya, Murat & Kaya
17th International Logistics and Supply Chain CongressAt: İstanbul Turkey …, 2019
23*2019
The Role of Consumer Confidence as a Leading Indicator on Stock Returns: A Markov Switching Approach
AK Murat Akkaya
Economics and Applied Informatics, 36-47, 2017
21*2017
BORSA İSTANBUL HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNDE BALON OLUŞUMU ÜZERİNE BİR UYGULAMA
M Akkaya
C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (1), 188-200, 2018
202018
GELİŞEN PİYASALARDA DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMI, EKONOMİK ÖZGÜRLÜK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ
M Akkaya
February 2019 6 (1), 283 - 303, 0
20*
FİNANSAL KRİZLERİN TAHMİNİNDE ÖNCÜ GÖSTERGELERİN LOGİT-PROBİT MODEL İLE ANALİZİ: TÜRKİYE UYGULAMASI
L Akkaya, Murat & Kantar
International Journal of Management Economics and Business 14 (3), 575-590, 2018
17*2018
Davranışsal finans
M KIYILAR, M AKKAYA
Literatür Yayınları 1, 2016
162016
Türk Bankacılık Sektöründe Türev Ürünlerin Kullanımı ve Etkileri The Use and Effects of Derivatives in Turkish Banking Sector
S Akkaya, Murat & Torun
Bankacılar Dergisi 115, 38-49, 2020
13*2020
Türk Bankacılık Sektöründe Likidite Riski Yönetimi
MA Terane Azimli
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar 638 (Nisan 2018), 35-48, 2018
13*2018
SOSYAL VE TOPLUMSAL OLAYLARIN FİNANSAL YAPIYA ETKİSİ: TÜRKİYE - RUSYA KRİZİ VE 15 TEMMUZ OLAYI
M Akkaya, S Kanar
INTERNATIONAL CONGRESS ON MANAGEMENT ECONOMICS AND BUSINESS (ICMEB’17), 119-124, 2017
12*2017
Döviz Piyasası Baskı Endeksi ve Kriz Göstergelerinin Tahmini: Türkiye Uygulaması
M Akkaya
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 23 (1), 067-092, 2021
112021
Hedonik Konut Fiyat Endeksini Etkileyen Faktörlerin Analizi
M Akkaya
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 33 (2 …, 2019
112019
TÜRK EURO TAHVİLLERİNİN RİSK PRİMLERİNİ ETKİLEYEN İÇSEL FAKTÖRLERİN ANALİZİ
M Akkaya
Journal of Yasar University 13 (50), 232-242, 2018
72018
Kripto Para İşlemlerini Yönlendiren Ekonomik ve Finansal Faktörler: Bitcoin Fiyat Oluşumu - Economic and Financial Factors Driving Cryptocurrency Transactions: Bitcoin Price …
M Akkaya
TESAM Akademi Dergisi - Journal of TESAM Academy 9 (1), 209-226, 2021
6*2021
EKONOMİK ÖZGÜRLÜK, DEMOKRASİ KALİTESİ, İNSANİ GELİŞMİŞLİK VE YOLSUZLUK ALGISI İLE FİNANSAL PİYASALAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ
M Akkaya
Ekonomi, Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 3 (1), 15-24, 2018
62018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20