Oğuz ÖCAL
Oğuz ÖCAL
Kayseri University
Verified email at kayseri.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Renewable energy consumption–economic growth nexus in Turkey
O Ocal, A Aslan
Renewable and sustainable energy reviews 28, 494-499, 2013
3412013
The role of renewable energy consumption in economic growth: Evidence from asymmetric causality
A Alper, O Oguz
Renewable and Sustainable Energy Reviews 60, 953-959, 2016
2862016
The relationship among natural gas energy consumption, capital and economic growth: Bootstrap-corrected causality tests from G-7 countries
H Kum, O Ocal, A Aslan
Renewable and Sustainable Energy Reviews 16 (5), 2361-2365, 2012
1182012
Coal consumption and economic growth in Turkey
O Öcal, İ Öztürk, A Aslan
452013
Suçun sosyoekonomik belirleyicileri: Kayseri üzerine bir uygulama
R YILDIZ, Ö Oğuz, E YILDIRIM
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15-31, 2011
302011
The Effects of Unemployment, Income and Education on Crime: Evidence from Individual Data.
R Yildiz, O Ocal, E Yildirim
International Journal of Economic Perspectives 7 (2), 2013
152013
Türkiye’de suç oranlarının sürekliliği
A ASLAN, Ö Oğuz
Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (1), 85-92, 2012
102012
Energy consumption and economic growth: evidence from micro data
A Aslan, H Kum, O Ocal, O Gozbasl
ASBBS Proceedings 20 (1), 280, 2013
92013
Purchasing Power Parity in the Case of Romania; Evidence from Structural Breaks
O Ocal
International Journal of Economics and Financial Issues 3 (4), 973, 2013
72013
Competitive environment hypothesis in Turkish banking system
A Aslan, K Koksal, O Ocal
International Journal of Economics and Financial Issues 1 (2), 74, 2011
52011
Türkiye’nin Avrupa Birliği ile Olan Endüstri-İçi Ticareti
O Öcal
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans …, 2004
52004
Energy Consumption–Trade Openness–Economic Growth Nexus in G-8 Countries
A ASLAN, Ö Oğuz, M SHAHBAZ
Kapadokya Akademik Bakış 1 (1), 71-97, 2017
32017
TÜRKİYE'DE SUÇ ORANLARININ SÜREKLİLİĞİ.
A Aslan, O Öcal
Academic Review of Economics & Administrative Sciences 5 (1), 2012
32012
Dolaysız Yabancı Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Dinamik Analizi: OECD Ülkeleri Örneği
O Öcal
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 2 (2), 2013
22013
Yıldırım Ertuğrul,(2010),“
R Yıldız, O Öcal
Suçun Sosyo-ekonomik Belirleyicileri: Kayseri Üzerine Bir Uygulama”, Erciyes …, 0
2
Lojistik sektöründeki gelişmelerin Türk dış ticaretine etkisi
B Cömert, O Öcal
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016
12016
Dış ticarette teslim ve ödeme şekillerinde eğitim gereklerinin belirlenmesi
N Gündoğdu, O Öcal
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 2016
12016
Which Renewable Energy Consumption Is More Efficient by Fuzzy Edas Method Based on Pestle Dimensions
F Zaralı, O Ocal, A Aslan
2021
Which Renewable Energy Consumption Is More Efficient by Fuzzy Edas Method Based on Pestle Dimensions
O DEMIRTAS, OF DERINDAG, F Zaralı, O Ocal, A Aslan
2021
THE EFFECTS OF ECONOMIC GROWTH AND ENERGY CONSUMPTION ON ECOLOGICAL FOOTPRINT AND CARBON EMISSIONS: EVIDENCE FROM TURKEY
O Öcal, B Altınöz, A Aslan
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20