Follow
Semra Eyri Çakır
Semra Eyri Çakır
Trakya Üniversitesinde Doktora mezunu
Verified email at trakya.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Dilbilim ve göstergebilim: Ferdinand De Saussure ve göstergebilimi anlamak
Ş Köktürk, S Eyri
Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Dergisi 2, 123-136, 2013
752013
Çeviri Çocuk Yazını ve Erek Odaklılık: Grimm Masalları Semra Eyri1 Hikmet Asutay2 Translated Children Literatur and Target-Oriented Approach: Grimm's Fairy Tales
S EYRİ, H ASUTAY
2016
Yeni Medyalar Aracılığıyla Yazın Metinlerinin Yabancı Dil Ders Ortamlarına Uyarlanması
H Asutay, H Göçerler, M Demir, O Atik, S Öğretmen, S Eyri
ADJUSTMENT OF LITERARY TEXTS INTO COURSES THROUGH NEW MEDIAS
H Asutay, H Göçerler, M Demir, O Atik, S Öğretmen, S Eyri
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–4