Follow
gökçe mine olgun
gökçe mine olgun
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Verified email at hbv.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Göstergelerarasi çeviri bağlamında bir özgün eser: Enis Batur’un Acı Bilgi Fugue Sanatı Üzerine Bir Roman Denemesi adlı eserinin incelenmesi
GM Olgun, S Ağıldere
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 425-440, 2019
32019
Bireysel tercih olarak örtünme ve açılma
GM Olgun
İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2007
32007
Çeviri eşikleri: Yan metinsel unsurlarda çeviri süreçleri ve çevirmenin sesi
GM Olgun, D Pınarbaşı
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 1748-1779, 2022
12022
İlk epik Türk tiyatro oyunu Keşanlı Ali Destanı’nın kültürleraşırı yer değiştirme hareketi üzerine bir inceleme
GM OLGUN, N TEMUR
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 1272-1303, 2022
12022
Çoğuldizge kuramı bağlamında COVID-19: Benim Kahramanım Sensin adlı hikâye kitabı
GM OLGUN
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 1073-1085, 2022
2022
Otuz Sekiz Dilde Afrika Atasözleri Seçkisi II
M ÖZCAN, M DELİBAŞ, F SÜVERDEM, N TEKİN ÇETİN, ...
Buğra Matbaacılık, 2022
2022
KÜLTÜREL ÇEVİRİ BAĞLAMINDA BİR YÖNTEM ÖNERİSİ: ENİS BATUR’UN ACI BİLGİ ADLI ESERİNİN BİR ÇEVİRİ OLGUSU OLARAK İNCELENMESİ
GM Olgun
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2022
2022
The Seventh Function of Language A Novel: The Linguistic Turn in Fiction
GM OLGUN
Boards of the Journal, 134, 0
Erken Cumhuriyet Döneminde Claude Farrère’in Gözünden Türkler
NT Çetin, FB Süverdem, GM Olgun, D Pınarbaşı, M Köle
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 73-85, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9