Erdi Gülbahçe
Erdi Gülbahçe
KTO Karatay Üniversitesi, Mekatronik Mühendisliği
karatay.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Modelling and control of a single-wheel inverted pendulum by using Adams and Matlab
S İlgen, E Oflaz, E Gülbahçe, A Çakan
International Journal of Applied Mathematics Electronics and Computers, 326-328, 2016
52016
Active vibration control of a smart beam by a tuner-based PID controller
E Gülbahçe, M Çelik
Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control 37 (4), 1125-1133, 2018
32018
Vibration Behavior of Composite Materials Produced by Waste Metal Recycling
A Güneş, E Gülbahçe, E Salur, A Aslan, Ö sinan Şahin
International Journal of Computational and Experimental Science and …, 2019
22019
Sliding Mode Control of a Two-link Robot Manipulator Using Adams & Matlab Software
S İlgen, A Çakan, A Durdu, E Gülbahçe
22018
Aktif Titreşim Kontrolü için Bir Yapının Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Modelinin Elde Edilmesi ve PID, PPF Kontrolcü Tasarımları
E Gülbahçe, M Çelik
12015
İki Linkli Robot Manipülatörün Modellenmesi ve Bozucu Etki Altında Yörünge Kontrolü
S İlgen, A Durdu, E Gülbahçe, A Çakan
2020 4th International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative …, 2020
2020
Investigation of Piezoelectric Patches Placement According to the Strain Intensity
E Gülbahçe, M Çelik
Applied Engineering Letters : Journal of Engineering and Applied Sciences 5 …, 2020
2020
Designing Modular Bite Force Measurement System for Stomatognathic Considerations
DI Kaya, E Gülbahçe, E Oflaz, A Aktı
2020
Topology Design and Modal Analysis of a Bracket via FEA
E Gülbahçe, HÇ Sezgen, A Çakan
Applied Engineering Letters 4 (3), 102-105, 2019
2019
Modeling of a Helicopter Fuselage Panel with Active Vibration Control
E Gülbahçe, M Çelik
Proceedings of the 5th International Conference on Mechatronics and Control …, 2016
2016
Helikopter kabin gürültüsünün piezoelektrik eyleyicilerle aktif titreşim kontrolü analizleri
E Gülbahçe
Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
2015
Theoretical Investigation of a Structure for Active Vibration Control with Fuzzy Logic Approach
E Gülbahçe, M Çelik, M Tinkir
Applied Mechanics and Materials 598, 529-533, 2014
2014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–12