isa korkmaz
isa korkmaz
Necmettin Erbakan Üniversitesi
erbakan.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
YENİ İLKÖĞRETİM BİRİNCİSINIF PROGRAMININ ÖĞRETMENLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
İ KORKMAZ
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 419-431, 2006
1952006
Sosyal öğrenme kuramı
İ Korkmaz
Pegem Atıf İndeksi, 245-269, 2017
1532017
TEACHERS'OPINIONS ABOUT THE RESPONSIBILITIES OF PARENTS, SCHOOLS, AND TEACHERS IN ENHANCING STUDENT LEARNING.
I Korkmaz
Education 127 (3), 2007
1092007
Öğretmen adaylarının mesleki kaygıları
A SABAN, İSA KORKMAZ, S AKBAŞLI
942004
Göreve yeni başlayan sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları güçlükler
İ Korkmaz, S AKBAŞLI
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 38 (38), 266-277, 2004
862004
İLKÖĞRETİM I. KADEMEDE KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ UYGULAMALARININ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
Ö Cankaya, İ Korkmaz
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (1), 1-16, 2012
522012
Eğitim programı: Tasarımı ve geliştirilmesi
İ Korkmaz
Pegem Atıf İndeksi, 3-38, 2017
492017
İstenmeyen davranışların önlenmesi
İ Korkmaz
Sınıf Yönetimi 5, 2005
372005
Evaluation of teachers for restructured elementary curriculum (Grades 1 to 5)
I Korkmaz
Education 129 (2), 250-259, 2008
312008
İLKÖĞRETİM OKULLARININ KARŞILAŞTIKLARI FİNANSMAN SORUNLARI
İ KORKMAZ
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 429-434, 2005
302005
Elementary Teachers' Perceptions about Implementation of Inclusive Education.
İ Korkmaz
Online Submission 8 (2), 177-183, 2011
252011
Üniversite Birinci Sınıfta Okuyan Öğrencilerin Lise Döneminde Kitap Okuma Durumlarının İncelenmesi.
İ Korkmaz
Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 2007
242007
ÖGRENCİMERKEZLİ DERS UYGULAMALARINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
İ Korkmaz
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 393-402, 2007
242007
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİYAÇLARININ ANALİZİ
MK Serin, İ Korkmaz
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (1), 155-169, 2014
192014
İlköğretim I. kademede kaynaştırma eğitimi uygulamalarının sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre değerlendirilmesi
Ö Cankaya
Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2010
192010
İşbirliğine dayalı ortamlarda gerçekleştirilen üstbilişsel sorgulama temelli öğretimin ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin matematiksel problem çözme becerilerine etkisi
MK Serin, İ Korkmaz
Elementary Education Online 17 (2), 2018
18*2018
Okul Deneyimi I Çalışmasının Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi
İ Korkmaz, S AKBAŞLI
172001
The Examination of Elementary Teachers' Effectiveness on Using Questioning Strategies in their Classrooms.
I Korkmaz
International Journal of Learning 16 (6), 2009
162009
İlköğretim birinci kademe 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde kavram haritalarının kullanılmasının başarıya olan etkisi
H Yılmaz
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
132008
İstenmeyen davranışların önlenmesi, sınıf yönetimi
İ Korkmaz
Pegem Yayınları, Ankara, 2002
122002
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20