emre ertan
emre ertan
Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
İşyerinde Psikolojik Tacize (Mobbinge) Hukuksal Bakış: Avrupa Hukuku ve Karşılaştırmalı Hukuk
A Güzel, E Ertan
Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi 14, 510-549, 2007
292007
İşyerinde Psikolojik Tacize (Mobbinge) Hukuksal Bakış: Avrupa Hukuku ve Karşılaştırmalı Hukuk
A Güzel, E Ertan
Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi 14, 510-549, 2007
292007
İşyeri Sendika Temsilcisine Yönelik Psikolojik Taciz ve Kötüniyet Tazminatı (Karar İncelemesi)
A Güzel, E Ertan
Çalışma ve Toplum Dergisi 1, 16, 2008
92008
FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN AYLIK ÜCRETE DÂHİL EDİLMESİ
E Ertan
Sicil İş Hukuku Dergisi, 103-124, 2015
72015
Karşılaştırmalı Hukukta ve Türk Hukukunda Sosyal Seçim Ölçütleri
A Güzel, E Ertan
Legal Đş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 1219-1305, 2007
72007
úüyeri Sendika Temsilcisine Yönelik Psikolojik Taciz ve Kötüniyet Tazminat×
A Güzel, E Ertan
Çal× üma ve Toplum Dergisi, 149-169, 2008
42008
İş Sözleşmesinin İşçi ve İşveren Sıfatının Birleşmesiyle Sona Ermesi
E ERTAN
Sicil İş Hukuku Dergisi, 71-86, 2017
22017
AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞMA KOŞULLARI HAKKINDA İŞÇİLERİ BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
A Güzel, U Deniz, E Ertan
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 9, 43-74, 2007
22007
Toplu İş Sözleşmesinin Yorumu
E Ertan
Sicil İş Hukuku Dergisi, 76-96, 2018
12018
İŞÇİNİN İŞE GEÇ GELMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI
E ERTAN
SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ, 99-112, 2016
12016
İşe İade İlâmlarının İcrasında Kesinleşme Şartı
MS Özbek, E Ertan
SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ, 2020
2020
İş Hukukunda Organik Bağ Kavramı
E ERTAN, F ARDA BİCAZ
SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ, 102-113, 2017
2017
Duty of the Employer to Supply Information about Working Conditions in EU and Turkish Labour Law
A Guzel, D Ugan, E Ertan
Dokuz Eylul Universitesi Hukuk Fakultesi Dergisi 9, 43, 2007
2007
Özel Okul Öğretmenlerı̇ ve Öğretı̇m Yılına Hazırlık Ödeneğı̇
E ERTAN
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 20 (1), 341-354, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14