Takip et
Nevzat DEMİRCİ
Nevzat DEMİRCİ
mersin.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The development and validation of a revised Friendship Activity Scale and Adjective Checklist for use in the Indonesian Unified Sports program
E Burhaein, DTP Phytanza, N Demirci
ISS 42 (1), 15-32, 2020
282020
Stres ve stresi ortaya çıkaran durumların öğrenci üzerindeki etkisi
N Demirci, AO Engin, İ Bakay, Ö Yakut
Eğitim ve öğretim araştırmaları dergisi 2 (3), 288-296, 2013
232013
STRES VE ÖĞRENME ARASINDAKİ İLİŞKİ
AO Engin, N Demirci, E Yeni, ME Bakanlığı
222013
Özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin oyun ve fiziki etkinlikler dersinde elde ettikleri kazanimlarin incelenmesi
N Demirci, P DEMİRCİ
İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 1 (1), 25-34, 2014
202014
Coping with the COVID-19 pandemic: the role of physical activity An international position statement
E Burhaein, N Demirci, CCV Lourenço, Z Németh, DTP Phytanza
International Sports Studies, 52-70, 2021
152021
İlköğretim I
N Demirci, N Demirci, P ToptaĢ Demirci
Kademe Sınıf Öğretmenlerine Göre Oyunla Eğitimin Çocuğun Gelişimine Ait …, 2006
152006
The determination of physical activity, nutrition and self-sufficiency levels of sedanter individuals of fitness club member
N Demirci
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2018
142018
The Effects of Eating Habits, Physical Activity, Nutrition Knowledge and Self-Efficacy Levels on Obesity.
N Demirci, PT Demirci, E Demirci
Universal Journal of Educational Research 6 (7), 1424-1430, 2018
132018
Özel öğrenme güçlüğü olan çocukların kaba ve ince motor becerilerinin değerlendirilmesi
N Demirci, PT DEMİRCİ
İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 3 (1), 47-57, 2016
132016
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÖĞRENCİLERDE BEDEN EĞİTİMİ DERS PROGRAMINDAN VE KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDEN KAYNAKLANAN SORUNLARININ İNCELENMESİ
PT DEMİRCİ, İ ÇINAR, N DEMİRCİ
Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 2014 (2), 136-150, 2014
132014
Effects of oral coenzyme Q10 on preventing the accumulation of lactic acid developing during the exercise performances of endurance skiing athletes
N Demirci, E Beytut
American Journal of Sports Science 2 (3), 65-70, 2014
122014
Investigation of Obesity, Physical Activity and Sedentary Behaviors of Individuals with and Without Autism Spectrum Disorder during the Covid-19 Pandemic Process
N Demirci, DTP Phytanza
JUMORA: Jurnal Moderasi Olahraga 1 (02), 45-55, 2021
112021
The Effect of School-Based Exercise Practices of 9-11 Year Old Girls Students on Obesity and Health-Related Quality of Life.
N Demirci, PT Demirci, E Demirci
Universal Journal of Educational Research 5 (8), 1323-1331, 2017
112017
The Influence of Physical Activity Level on the Children's Learning Ability of Disabled Children Having Difficulties in Learning
N Demirci, AO Engin, A Özmen
Procedia-Social and Behavioral Sciences 69, 1572-1578, 2012
112012
Why should we do physical activity? More active people for a healthier world
N DEMİRCİ, İ YILDIRIM, PT DEMİRCİ, Y ERSÖZ
International Journal of Disabilities Sports and Health Sciences 1 (2), 1-14, 2018
102018
Fight coronavirus disease (COVID-19): more active people for a healthier world: physical activity recommendations
N DEMİRCİ
International Journal of Disabilities Sports and Health Sciences 3 (1), 1-4, 2020
62020
THE EFFECTS OF GAME AND PHYSICAL ACTIVITY LESSONS IN CHILDREN WITH LEARNING DISABILITIES.
P TopaŞ Demirci, N Demirci
Kinesiologia Slovenica 24 (3), 2018
62018
The Evaluation of Rough and Fine Motor Skills of Disabled Children Having Learning Difficulties. İnönü Universıty
N Demirci, P Toptaş Demirci
Journal Of Physıcal Educatıon and Sport Scıences 3 (1), 47-57, 2016
62016
Oyunlarla beden eğitimi ve spor öğretimi
A Demirci, E Demirci, N Demirci
Nobel, 2013
62013
The impact of coenzyme Q10 supplement on the indicators of muscle damage in young male skiing athletes
D Nevzat
Educational Research and Reviews 10 (1), 75-80, 2015
52015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20