Follow
Arzu TUYGUN TOKLU
Title
Cited by
Cited by
Year
Effects of occupational health and safety practices on organizational commitment, work alienation, and job performance: Using the PLS-SEM approach
R Kaynak, AT Toklu, M Elci, IT Toklu
International Journal of Business and Management 11 (5), 146-166, 2016
1882016
Çevresel bilinç yeşil davranışı etkiler mi? Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölgesinde bir araştırma
AT Toklu
İşletme Araştırmaları Dergisi 11 (4), 2799-2811, 2019
122019
ZEYTİNYAĞININ İÇSEL VE DIŞSAL İŞARETLERİNE TÜKETİCİLERİN TEPKİSİ: NİCEL BİR ARAŞTIRMA
İT Toklu, AT Toklu
International Review of Economics and Management 3 (1), 61-84, 2015
112015
Genç üniversite öğrencilerinin girişimcilik niyeti üzerinde planlı davranış teorisi ile birlikte fırsatları görme ve teşvik desteğinin etkisi
AT Toklu
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (3), 753-762, 2020
92020
Improving Organisational Performance with Balanced Scorecard in Humanitarian Logistics: A Proposal for Key Performance Indicators
AT TOKLU
International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and …, 2017
82017
ISO 9001 BELGESİNİN OPERASYONEL PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: ÇAY İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
AT TOKLU
Verimlilik Dergisi, 49-63, 2021
42021
Çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının örgütsel bağlılık, işe yabancılaşma ve iş performansına olan etkisinin incelenmesi
A Tuygun Toklu
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
42016
Ürün adı değişimi ile yapılan yeniden markalamaya tüketici tepkisi: pirina yağı üzerine bir araştırma
İT Toklu, AT TOKLU
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17 (4), 91-108, 2017
32017
The importance of extrinsic cues in deciding to purchase meat products: A conjoint analysis on Muslim consumers
İT Toklu, H Öztürk Küçük, A Toklu Tuygun
AOSIS, 2020
12020
ORGANIC TEA PURCHASE INTENTION AMONG YOUNG PEOPLE: THE THEORY OF PLANNED BEHAVIOR APPROACH
IT TOKLU, E USTAAHMETOGLU, AT TOKLU
Research on Economics and Administration and Social Sciences, 143, 2022
2022
THE IMPACT OF THE CUSTOMS ON LOGISTICS PERFORMANCE: A RESEARCH ON THE SARP BORDER GATE
AT TOKLU
REFLECTIONS OF ECONOMIC DEVELOPMENT, 25, 2021
2021
Genç Tüketicilerin Piliç Eti Tüketiminde Etkili Faktörlerin Tespiti Üzerine Bir Araştırma
AT Toklu
Journal of Poultry Research 16 (2), 30-38, 2019
2019
ÇEVRİMİÇİ ALIŞVERİŞ VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ARAŞTIRILMASI: WEB TASARIMININ ROLÜ
AT TOKLU
Business & Management Studies: An International Journal 7 (5), 2408-2426, 2019
2019
Çevrimiçi Alışveriş Ve Müşteri Memnuniyetinin Araştırılması: Web Tasarımının Rolü
A Toklu
2019
Journal of Poultry Research
AT Toklu
Journal of Poultry Research 16 (2), 30-38, 2019
2019
CARBON EMISSIONS OF AGRIFOOD SYSTEMS AND EXPORTS: ANALYSIS OF TÜRKİYE’S PER CAPITA EMISSIONS
AT TOKLU, İT TOKLU
Economics and Finance, 109, 0
OPERASYONEL PERFORMANSIN ÖNCÜLLERİ: ÇAY SEKTÖRÜNDE ISO 9000 STANDARTLARININ NİCEL BİR ÇALIŞMASI
AT TOKLU
International Marmara Social Sciences Congress (Spring 2020), 108, 0
The Effect Of Enterprise Location On Export Performance: A Research On Turkish Exporters
AT TOKLU, IT TOKLU
Çevresel Bilinç Yeşil Davranışı Etkiler mi? Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölgesinde Bir
AT TOKLU
HIZLI TÜKETİM LOKANTALARINDA SATILAN PİLİÇ DÖNERİN KALİTE ÖZELLİKLERİ. NİTEL BİR ARAŞTIRMA
AT TOKLU
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler-1, 101, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20