Takip et
Faysal Özdaş
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Covid-19 sürecindeki uzaktan eğitime ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi
F DEMİR, F ÖZDAŞ
Milli Eğitim Dergisi 49 (1), 273-292, 2020
2712020
Ortaokullarda değerler eğitimi ve istenmeyen öğrenci davranışlarına ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi
F ÖZDAŞ
Fırat Üniversitesi, 2013
1222013
İlköğretimde değer eğitimine ilişkin öğretmen görüşleri: nitel bir analiz
B AKPINAR, F Özdaş
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 23 (2), 2013
80*2013
Evaluation of Pre-Service Teachers' Perceptions for Teaching Practice Course.
F Ozdas
Educational Policy Analysis and Strategic Research 13 (2), 87-103, 2018
402018
Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Metaforik Algıları/Metaphor Perceptions Related To The Teaching Practice Of Teacher Candidates’
F Özdaş, M Çakmak
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 7 (4), 2747-2766, 2018
35*2018
A Thematic-Based Meta Analytic Study Regarding the Effect of Creativity on Academic Success and Learning Retention.
F Özdas, V Batdi
Journal of Education and Training Studies 5 (3), 53-61, 2017
312017
Öğretmenlerin demokrasiye ilişkin tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi
F Özdaş, A Ekinci, R Bindak
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (3), 65-82, 2014
27*2014
Merkezi Yerleştirme Sınav Sistemine İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi / The Evaluation of the Teacher and Student Views on the Central Placement …
F Özdaş
Mukaddime 10 (2), 688-707, 2019
262019
Pre-Service Teachers' Perceptions with Regard to Teaching-Learning Processes.
F Özdas
Journal of Education and Learning 7 (3), 188-196, 2018
232018
Serbest Etkinlikler Dersinin Etkililiğine İlişkin Öğretmen Görüşleri: Nitel Bir Çalışma / Teachers’ Views on the Effectiveness of Free Time Activities Course: A Qualitative Study
MN Gömleksiz, F Özdaş
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 23 (1), 2013
222013
Lise disiplin sorunlarının cinsiyet değişkeni açısından incelenmesi/Investigation the High School Discipline Problems In Terms Of Gender Variable
B Akpınar, F Özdaş
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 21, 20-29, 2013
222013
Lise disiplin sorunlarının sınıf değişkeni açısından incelenmesi
B Akpınar, F Özdaş
Kastamonu Eğitim Dergisi 21 (4), 1365-1376, 2013
212013
Covid-19 sürecindeki uzaktan eğitime ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49 (1), 273-292
F Demir, F Özdaş
182020
A longitudinal analysis of academic achievement and its correlates in higher education
H Sakız, F Özdaş, İ Göksu, A Ekinci
SAGE Open 11 (1), 21582440211003085, 2021
172021
Öğrenci Devamsızlıklarının Eğitim Denetmenlerinin Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi/ An Assessment Of Student (Absenteeism) Absence Based On Education Supervisors’ Views
MN Gömleksiz, F Özdaş
Electronic Journal of Social Sciences 12 (47), 2013
16*2013
Öğretmenlerin Bireyselleştirilmiş Öğretim Uygulamalarına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
F Özdaş
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 2 (5), 2003
152003
Examining teachers’ opinions related to distance education in the covid-19 process
F Demir, F Özdaş
Journal of National Education 49 (1), 273-292, 2020
14*2020
Improving the positive behavior of primary school students with the gamification tool" ClassDojo
F Güldeniz Kaplan, Yusuf İslam Bolat, İdris Göksu, Özdaş
Ilkogretim Online 20 (1), 1193-1204, 2021
122021
İlköğretim öğretmen adaylarının mesleki ve özel alan yeterlikleri
F Ekinci, A. Öter, Ö.M. Özdaş
Eğitim Fakültelerinin Öğretmen Yetiştirme Kapasitesinin Geliştirilmesi …, 2015
122015
Serbest Etkinlikler Dersi Konularının Gerçekleşme Düzeyine İlişkin Öğretmen Görüşleri
MN Gömleksiz, F Özdaş
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 12 (44), 323-335, 2013
12*2013
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20