Follow
Faruk Alaeddinoğlu
Faruk Alaeddinoğlu
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Prof. Dr.
Verified email at yyu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Van Halkının Turisti ve Turizmi Algılama Şekli
F Alaeddinoğlu
Coğrafi Bilimler Dergisi 5 (1), 1-16, 2007
152*2007
Covid-19 pandemisi ve turizm üzerindeki etkileri
F Alaeddinoğlu, S Rol
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 233-258, 2020
1492020
Identification and classification of nature-based tourism resources: Western Lake Van basin, Turkey
F Alaeddinoglu, AS Can
Procedia-Social and Behavioral Sciences 19, 198-207, 2011
1242011
Sivas kentinde halkın turiste ve turizme bakışı
F Alaeddinoğlu
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 5 (2), 1-23, 2008
1092008
Türk turizm sektöründe tur operatörleri ve seyahat acentaları
F Alaeddinoğlu, AS Can
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 50-66, 2007
982007
Aksu Çayı'nda (Kahramanmaraş) Akarsu Kirliliği / Water Pollution in the Aksu River (Kahramanmaraş)
E TOROĞLU, S TOROĞLU, F ALAEDDİNOĞLU
Coğrafi Bilimler Dergisi 4 (1), 93-103, 2006
93*2006
Savaş alanları turizmine tipik bir örnek: büyük taarruz ve başkomutan tarihi milli parkı
F Alaeddinoğlu, A Aliağaoğlu
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 18 (2), 215-225, 2007
792007
Küreselleşme Çağında Değişen Mekân Algılamaları
Yıldız M.Z., Alaeddinoğlu F.
İCANAS 38, 1-10, 2007
53*2007
Van ilinin turizm potansiyelinin belirlenmesi ve planlamaya yönelik öneriler
F Alaeddinoğlu
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
482006
Türkiye’de kültür turizmi ve algılanışı
F Alaeddinoğlu, MZ Yıldız
İCANAS 38, 1-10, 2007
462007
Erzurum Şehrinde Mala Karşı İşlenen Suçlar: Coğrafi Bir Yaklaşım
Aliağaoğlu, A., Alaeddinoğlu, F.
Polis Bilimleri Dergisi, Y 7, 17-41, 2005
44*2005
Batman Şehri Fonksiyonel Özellikleri ve Başlıca Sorunları
F Alaeddinoğlu
Doğu Coğrafya Dergisi 24, 19-42, 2010
42*2010
Göç Ve Yoksulluk: Hakkâri Örneği.
F Alaeddinoğlu
Gaziantep University Journal of Social Sciences 10 (1), 2011
352011
Destination Image from the Perspective of Travel Intermediaries
ASC Faruk Alaeddinoğlu
Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research 21 (2 …, 2010
33*2010
The role of stakeholders in sustainable tourism development in Safranbolu, Turkey
N Turker, F Alaeddinoglu, AS Can
2016 International Conference on Hospitality, Leisure, Sports, and Tourism …, 2016
322016
TOURISTS'PERCEPTION OF GREEN PRACTICES IN ECO-FRIENDLY HOTELS: A CASE STUDY FROM THE ANTALYA REGION OF TURKEY
AS Can, N Turker, S Ozturk, F Alaeddinoglu
Journal of Tourism Challenges and Trends 7 (1), 9, 2014
312014
Türkiye’ye yönelik kültürel turizm turları ve başlıca güzergâhlar
V Günal, F Alaeddinoğlu, MS ŞAHİNALP
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (1), 275-298, 2009
292009
2011 Van Depremi ve Kentsel Nüfusta Mekânsal Farklılaşmalar
F Alaeddinoğlu, S Sargın, R Okudum
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi …, 2016
212016
Local authorities participation in the tourism planning process
AS Can, F Alaeddinoglu, N Turker
Transylvanian Review of Administrative Sciences 10 (41), 190-212, 2014
212014
Van Gölü Güneydoğusunun Jeomorfolojik Özellikleri ve Ekoturizm
A Faruk, A Nurcan, Y Erkan
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6, 291-310, 2016
17*2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20