Follow
SONGÜL YILDIZ
Title
Cited by
Cited by
Year
Effects of salt stress on vegetative growth parameters and ion accumulations in cucurbit rootstock genotypes
A BALKAYA, S YILDIZ, A HORUZ, Ş DOĞRU MURAT
Ekin Journal of Crop Breeding and Genetics 2 (2), 11-24, 2016
312016
Tuza tolerant kabak anaçlarının hipokotil özellikleri ve hıyarla aşı uyuşum durumlarının belirlenmesi
S YILDIZ, A BALKAYA
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi 26 (4), 538-546, 2016
14*2016
YEREL ÜRÜNLERİN TEŞVİKİ VE FİNANSMANI, BOLU İLİNİN DESTEKLERDEN YARARLANMA POTANSİYELİ
H Lök, S Yıldız
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015
6*2015
Aşılı karpuz fidesi üretiminde anaç olarak kullanılacak kışlık kabak (Cucurbita spp.) genotiplerinin tuzluluğa tolerans seviyelerinin belirlenmesi ve tuza tolerant anaçların …
A BALKAYA, A HORUZ, S YILDIZ
42014
Comparison of the salt stress tolerance of promising Turkish winter squash (Cucurbita maxima Duch.) and pumpkin (Cucurbita moschata Duch.) lines and interspecific hybrids
A Horuz, A Balkaya, S Yildiz, S Saribas, V Uygur
Gesunde Pflanzen 74 (1), 69-86, 2022
32022
Determination of the effects of pumpkin rootstock on yield and fruit quality in mini watermelon cultivation
A Balkaya, B Güngör, Ş Sarıbaş, S YILDIZ
HMO 1, G7, 2018
32018
Türkiye’de Organik Çay Üretimi ve Pazarlaması
S YILDIZ, A MİDİLLİ
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 3 (2 …, 2022
22022
Sebzelerin Baharat Olarak Kullanım Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi
S YILDIZ, A MİDİLLİ
Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi 5 (2), 272-288, 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–8