Follow
Erkan Kılıçer
Erkan Kılıçer
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Verified email at ohu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Plastik Poşet Vergisi ve Örnek Ülke Uygulamaları
E Kılıçer
Vergi Sorunları Dergisi, 55-64, 2018
172018
ÇEVREYE DUYARLI BÜTÇELEME SİSTEMİ: BOLOGNA ÖRNEĞİ
E Kılıçer
İktisat Fakültesi Mecmuası 67, 117-139, 2017
112017
Türkiye Boyutu İle Vergi Rekabeti
İ Peker, E Kılıçer
Vergi Sorunları Dergisi, 2014
102014
VERGİ YÜKÜNÜN DÜŞÜRÜLMESİNE İMKÂN YARATILMASI BAĞLAMINDA ALTERNATİF GELİR KAYNAKLARI
TE ÇİFTÇİ, E KILIÇER, İ PEKER
HUKUK VE İKTİSAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 81-90, 2012
102012
Political economy of taxation
SH Akdede, S Salur, İ Kitapcı, S Çevik, R Kılıç, T Türgay, F Turna, ...
IJOPEC Publication, 2016
82016
Çevreye Duyarlı Bütçeleme Sistemi: Växjö Örneği
E KILIÇER
Maliye Araştırmaları Dergisi 3 (3), 2017
72017
Dijital ekonomide vergilendirme
E Kılıçer, İ Peker
Ankara: Seçkin, 2021
52021
Örnek Ülkelerde ve Türkiye’de Çok Yıllı Bütçeleme Sistemi
E Kılıçer
Finans Politik Ekonomik Yorumlar, 2013
5*2013
Turist Vergisi: Yabancı Ülke Uygulamaları ve Türkiye’de Uygulanabilirliği Üzerine Bir İnceleme
E Kılıçer
Mali Çözüm Dergisi 29 (151), 55-74, 2019
42019
Bir Vergi Planlaması Aracı Olarak Amortisman Uygulaması
E Kılıçer, İ Peker
Vergi Raporu Dergisi, 127-138, 2018
4*2018
Şekerli ve Tatlandırıcılı İçecek Vergisini Uygulayan Ülke Örnekleri ve Türkiye Değerlendirmesi
E Kılıçer, İ Peker
Mali Çözüm Dergisi, 91-105, 2018
4*2018
Türkiye’de Ücretliler Üzerindeki Vergi Yükünün Düşürülmesine İlişkin Öneriler
E Kılıçer
Political Economy of Taxation, 101-108, 2016
42016
ÇOK YILLI BÜTÇELEME SİSTEMİ VE TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ
E Kılıçer
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, 2012
3*2012
Koronavirüs Hastalığının Vergi Gelirlerine Olası Etkileri:Türk Vergi Sistemi Açısından Bir Değerlendirme
E Kılıçer, İ Peker
Vergi Dünyası Dergisi, 2020
22020
Devlet Bütçesinin Yönetiminde Devlet Muhasebesinin Rolü: Türkiye Değerlendirmesi
E Kılıçer, İ Peker
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi 11 (1), 77-92, 2018
22018
Patates Üreticiliği Yapan Çiftçilerin Üretim Maliyetlerine İlişkin Algılarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: Niğde İli Örneği
E Kılıçer
Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi 8 (4), 2019
12019
Bir Yatırım Teşvik Kurumu Olarak Özel Endüstri Bölgeleri
E Kılıçer, İ Peker
Vergi Sorunları Dergisi, 2019
1*2019
ENVIRONMENTALLY CONSCIOUS BUDGETING SYSTEM: BOLOGNA SAMPLE
E KILIÇER
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası 67 (1), 117-139, 2017
12017
Vergi Planlaması ve İşletmeleri Vergi Planlaması Yapmaya Yöneltebilecek Uygulamalar
İ Peker, E Kılıçer
Akademik Bakış Uluslararası Sosyal Bilimler E-Dergisi, 900-911, 2017
12017
Pişmanlık ve Islah Kurumunun Vergi Planlaması Açısından Değerlendirilmesi
İ Peker, E Kılıçer
Vergi Dünyası, 62-69, 2016
12016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20