Mucahit Aydin
Mucahit Aydin
sakarya.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The Relationship between Energy Consumption, Economic Growth, and CO2 Emission in MENA Countries: Causality Analysis in the Frequency Domain
MS Gorus, M Aydin
Energy, 2019
632019
Renewable and non-renewable electricity consumption–economic growth nexus: evidence from OECD countries
M Aydin
Renewable Energy 136, 599-606, 2019
402019
Are shocks to ecological footprint in OECD countries permanent or temporary?
V Yilanci, MS Gorus, M Aydin
Journal of Cleaner Production, 2019
282019
Financial development and economic growth relationship: The case of OECD countries
M Aydin, G Malcioglu
Journal of Applied Research in Finance and Economics 2 (1), 1-7, 2016
232016
The effect of biomass energy consumption on economic growth in BRICS countries: A country-specific panel data analysis
M Aydin
Renewable Energy 138, 620-627, 2019
212019
Natural Gas Consumption and Economic Growth Nexus for Top 10 Natural Gas–Consuming Countries: A Granger Causality Analysis in the Frequency Domain
M Aydin
Energy 165, 179-186, 2018
192018
Bankacılık Sektöründe Karlılığı Etkileyen Faktörlerin Panel Veri Analizi İle İncelenmesi : Türkiye Örneği
A SALDANLI, M AYDIN
Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi, 1-9, 2016
19*2016
Testing the EKC hypothesis for the top six hydropower energy-consuming countries: Evidence from Fourier Bootstrap ARDL procedure
UK Pata, M Aydin
Journal of Cleaner Production, 121699, 2020
142020
Enerji Tüketimi İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Düşük Ve Orta Gelirli Ülkeler Örneği
M AYDIN
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 36 (1), 1-15, 2018
122018
Revisiting the environmental Kuznets curve hypothesis using innovation: new evidence from the top 10 innovative economies.
S Gormus, M Aydin
Environmental Science and Pollution Research International, 2020
82020
The determinants of stock prices: Evidence from the Turkish banking sector
A Saldanli, M Aydin, H Bektaş
Theoretical and Applied Economics 24 (1), 610, 2017
72017
Borsa İstanbul’da piyasa etkinliğinin analizi: Harvey Doğrusallık Testi [Analysis of market efficiency at Borsa İstanbul: Harvey Linearity Test]
G Malcıoğlu, M Aydın
Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies 2 (1), 112-123, 2016
72016
Altın Fiyatlarını Etkilemesi Beklenen Faktörler Üzerine Bir İnceleme
V İnal, M Aydın
ICPESS (International Congress on Politic, Economic and Social Studies), 2016
62016
Borsa İstanbul’da Piyasa Etkinliğinin Analizi: Harvey Doğrusallık Testi
G MALCIOĞLU, M AYDIN
Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, 112, 2016
6*2016
Asimetrik Panel Nedensellik Testi: Gelişmekte Olan Ülkelerin Borsaları Üzerine Bir Uygulama
M Aydın
Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016
52016
Relationship between GDP and export in Turkey
M Aydin, M Sari
Annals-Economy Series, 282-288, 2014
52014
Oil Prices and Stock Prices: An Asymmetric Panel Causality Approach
V Yılancı, M Aydın
Journal of Applied Research in Finance and Economics 2 (4), 9-19, 2016
4*2016
A New Nonlinear Wavelet-Based Unit Root Test with Structural Breaks
M Aydin
32019
Müşteri bağlılığının ölçülmesi: Cep telefonu pazarı üzerine bir uygulama
H Bektaş, M Aydın
Atatürk Üniversitesi, 2018
32018
Türkiye’de Kadın Okullaşmasının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: RALS-EG Eşbütünleşme Testi Yaklaşımı
V YILANCI, M AYDIN
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 101-112, 2018
32018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20