Follow
Ceyhun ÖZ
Title
Cited by
Cited by
Year
1919 POLONYA ANAYASASI (KÜÇÜK ANAYASA) İLE 1921 TEŞKİLÂT-I ESÂSÎYE KANUNU’NUN BENZERLİKLERİ
C Öz
1921 ANAYASASI’NIN KABUL EDİLİŞİNİN 100. YILI ULUSAL SEMPOZYUMU, 313-327, 2022
2022
İstanbul Kadı Sicillerinde Bey' bi'l-Vefâ Sözleşmeleri
C Öz
Atatürk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021
2021
Supreme Council of Judicial Ordinance (Meclis-i Vala-yi Ahkam-i Adliyye) and Its Function of Being Preliminary to the First Parliament
Ö Gedik, C Öz
ISTANBUL HUKUK MECMUASI 78, 2020
2020
Cumhuriyet sonrası Türkiye Çerkeslerinde aile yapısı ve evlilik kurumundaki genel değişim: habze, thamade, kaşenlik, düğün
D Sümbül, BS Özdoğan, G Şekeroğlu, M Ünal, İ Türkeri, C Öz
Nesrin Ersoy McMeekin, HIST 200-20 (2011-2012 Spring); 9, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–4