Takip et
Neslihan Kan Sönmez
Neslihan Kan Sönmez
harran.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İzlenim Yönetiminin Performans Değerlendirme Üzerindeki Etkisi: Akdeniz Bölgesi'nde Faaliyet Gösteren 4-5 Yıldızlı Otel İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma
N Kan
Yüksek Lisans Tezi), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 2011
62011
Gaziantep’in Engelli Turizmine İlişkin Durumunun Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. 15
K Birdir, Hİ Karakan, O Çolak, N Kan
Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, 43-61, 2014
52014
Termal Otel İşletmelerinde Örgütsel Stresin Örgüt Sağlığı Üzerindeki Etkisi
NK Sönmez
İşletme Araştırmaları Dergisi 11 (4), 2442-2455, 2019
42019
The Relationship between Psychological Empowerment and Trust in Supervisor in Hotel Enterprises
NKAN SÖNMEZ
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 8 (1), 291-306, 2020
32020
Meslek Yüksekokullarında Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Eğitime Bakış Açıları ve Turizm Eğitiminden Beklentileri
N Hacıoğlu, A Ünal, N Kan, G Saatçı
15. Ulusal Turizm Kongresi, 2014
32014
İçsel pazarlamanın örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi: Antalya'da otel işletmelerinde bir araştırma
NK Sönmez
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
22017
Otel işletmelerinde içsel pazarlama uygulamalarının örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi: Antalya Örneği
NKAN SÖNMEZ, N HACIOĞLU
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 (2), 609-624, 2019
12019
Kazdağı Bölgesindeki otel girişimcilerinin ekoturizme ilişkin algılarını belirlemeye yönelik bir araştırma
M Gümüş, Ö Çoban, N Kan
1.Trakya Bölgesi Kalkınma Ve Girişimcilik Stratejileri Sempozyumu, 2009
12009
Akademisyenlerin Rekreaktif Faaliyetlere Katılım Düzeylerine Yönelik Bir Değerlendirme
N Kan Sönmez
FTLRC22 Future Trends in Leisure & Recreation Congress Boş Zaman ve …, 2022
2022
Comparative Analysis of Hostels in Turkey and Southern European Countries
Ö Çiğdem, N Kan Sönmez
Middle East International Conference on Contemporary Scientific Studies-VII …, 2022
2022
Otel İşletmelerinde Yöneticilerin Duygusal Zeka Düzeyleri İle Yönetim Tarzları Arasındaki İlişki
KANS NESLİHAN
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 241-255, 2022
2022
The Effect of Psychological Capital and Emotional Labor on Job Performance: A Study on Five Star Hotel Enterprises in Antalya
KANS NESLİHAN
Istanbul Business Research 50 (2), 1-27, 2021
2021
Turizm İşletmelerinde Halkla İlişkiler ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk
N Kan Sönmez, Ö Çiğdem
Turizmde Halkla İlişkiler, 57-70, 2021
2021
Rekreasyonel Liderlik
KANS NESLİHAN
Rekreasyon ve Turizm Araştırmaları, 53-61, 2021
2021
Investigation of Employees’ Emotional Labor Acts: An Implementation at Five-Star Thermal Hotel Enterprises in Afyonkarahisar
NK Sönmez
Co-Editors, 91, 2021
2021
Investigation of career stress of tourist guide candidates
NKAN SÖNMEZ
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 24 (45), 599-622, 2021
2021
Otel İşletmelerinde İçsel Pazarlama ve Örgütsel Bağlılık
HN KAN SÖNMEZ NESLİHAN
DETAY YAYINCILIK, 2019
2019
Otel İşletmelerinde İçsel Pazarlama Uygulamalarına Yönelik Bir Betimleme (A Description of Internal Marketing Applications in Hotel Enterprises)
HN KAN SÖNMEZ NESLİHAN
Journal of Recreation and Tourism Research 6 (1), 13-24, 2019
2019
Profesyonelleşmenin İletişim Becerileri Üzerine Etkisi: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
İ KILIÇ, H ÇİMEN, T Tülin, NKAN SÖNMEZ
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 (1), 239-255, 2019
2019
Konaklama İşletmelerinde Yönetimin Örgütsel Yaratıcılık Üzerindeki Etkisinin Çoklu Uyum Analizi ile Belirlenmesi
NKANS MURAT GÜMÜŞ,BAHATTİN HAMARAT
10. Ulusal Turizm Kongresi, 2009
2009
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20