Neslihan Kan Sönmez
Neslihan Kan Sönmez
harran.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Osmanlı dönemi yapı ve malzeme terimleri sözlüğü
N Sönmez
Yem Yayn, 1997
431997
Astımda direkt maliyeti etkileyen faktörler 8 yılda değişti mi?
Ö Aydin, FÖ Erkekol, V Turan, B Yildiz, TŞ Elmas, N Sönmez, Ö Şafak, ...
Asthma Allergy Immunology/Astim Allerji Immunoloji 7 (2), 2009
62009
Matematik öğretmeni adaylarının öğrenciyi tanıma bilgilerinin incelenmesi: Bir ders analizi çalışması
B Müjgan, D ÇELİK, M GÜLER, N SÖNMEZ
Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (1), 143-152, 2018
52018
Investigation on mathematics teacher candidates’ knowledge of student: a lesson analysis process
B Müjgan, D ÇELİK, M GÜLER, N SÖNMEZ
Kastamonu Education Journal 26 (1), 143-152, 2018
32018
Gaziantep’in Engelli Turizmine İlişkin Durumunun Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. 15
K Birdir, Hİ Karakan, O Çolak, N Kan
Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, 43-61, 2014
32014
Diffusion welding of stainless steel with an Al-Mg-Si alloy; Diffusionsschweissen von rostfreiem Stahl mit einer Al-Mg-Si-Legierung
S Daglilar, A Topuz, N Soenmez
Praktische Metallographie 32, 1995
31995
Improving prospective mathematics teachers' knowledge of student through lesson analysis
M Baki, A Baki, D Çelik, M Güler, N Sönmez
Proceedings of the 40th Conference of the International Group for the …, 2016
22016
Meslek Yüksekokullarında Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Eğitime Bakış Açıları ve Turizm Eğitiminden Beklentileri
N Hacıoğlu, A Ünal, N Kan, G Saatçı
15. Ulusal Turizm Kongresi, 2014
22014
Have the factors affecting the direct cost of asthma changed in 8 years?
Ö Aydın, FÖ Erkekol, V Turan, B Yıldız, TŞ Elmas, N Sönmez, Ö Şafak, ...
Asthma Allergy Immunology 7 (2), 118-125, 2009
22009
The Relationship between Psychological Empowerment and Trust in Supervisor in Hotel Enterprises
NKAN SÖNMEZ
Journal of Tourism and Gastronomy Studies 8 (1), 291-306, 2020
12020
Otel işletmelerinde içsel pazarlama uygulamalarının örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi: Antalya Örneği
NKAN SÖNMEZ, N HACIOĞLU
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 (2), 609-624, 2019
12019
Termal Otel İşletmelerinde Örgütsel Stresin Örgüt Sağlığı Üzerindeki Etkisi
NKAN SÖNMEZ
İşletme Araştırmaları Dergisi 11 (4), 2442-2455, 2019
12019
İçsel pazarlamanın örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi: Antalya'da otel işletmelerinde bir araştırma
NK Sönmez
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
12017
Investigation of Pre-Service Science Teachers' Graphical and Algebraic Understanding of the Concept of Limit
T ÖZTÜRK, N SÖNMEZ
Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi 11 (3), 733-761, 2020
2020
Profesyonelleşmenin İletişim Becerileri Üzerine Etkisi: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
İ KILIÇ, H ÇİMEN, T Tülin, NKAN SÖNMEZ
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 (1), 239-255, 2019
2019
Otel İşletmelerinde İçsel Pazarlama ve Örgütsel Bağlılık
HN KAN SÖNMEZ NESLİHAN
DETAY YAYINCILIK, 2019
2019
Otel İşletmelerinde İçsel Pazarlama Uygulamalarına Yönelik Bir Betimleme (A Description of Internal Marketing Applications in Hotel Enterprises)
NH NESLİHAN KAN SÖNMEZ
Journal of Recreation and Tourism Research 6 (1), 13-24, 2019
2019
XIX. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda basılmış coğrafya kitapları üzerine bir inceleme (1850-1900)
N Sönmez
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
2018
Piriformis kasının alt abdomen manyetik rezonans görüntüleme ile radyoanatomik incelenmesi ve siyatik sinir ilişkisi
N Sönmez
Kırıkkale Üniversitesi, 2017
2017
İzlenim yönetiminin performans değerlendirme üzerindeki etkisi: Akdeniz bölgesinde faaliyet gösteren 4-5 yıldızlı otel işletmelerine yönelik bir araştırma Effect of impression …
NKAN SÖNMEZ
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Turizm …, 2011
2011
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20