Murat Güngül
Murat Güngül
Gelir Uzmanı, Doktora Öğrencisi
ogrenci.ogu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkiye’de Konutlarda Güneş Enerjisinden Elektrik Üretiminin TOPSIS Yöntemiyle Analizi
M Güngül, HN Bayraç, M Güllü
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi 1 (3), 133-144, 2018
32018
Türkiye’de sermaye piyasalarının gelişimi ve kurumsal yapılanmasının ekonomideki etkisi
E Heydarov, S Kocakaya, A Tırlı, Ö Kantarcı, O Kılıç, M Aktan, MA Taş, ...
Marmara Üniversitesi, 2015
22015
TÜRKİYE’DE NÜKLEER ENERJİYE GEÇİŞİN EKONOMİ VE ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ABD, FRANSA VE JAPONYA ÖRNEĞİ1
M GÜLLÜ, M GÜNGÜL
Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6 (3), 466-483, 2019
12019
Bitcoin’nin Tanımlanma Sorunu
İ PARLAKTUNA, M GÜNGÜL
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 25-38, 2020
2020
ÜSTEL DÜZLEŞTİRME YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE’NİN TARIM SEKTÖRÜ DIŞ TİCARET DENGESİ TAHMİNİ (2018-2023)
M GÜNGÜL, F YENİLMEZ
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 21 (3), 959-980, 2019
2019
TAXATİON PROBLEM OF BİTCOİN: REGULATION IN TURKEY AND OTHER COUNTRIES
İ PARLAKTUNA, M GUNGUL
Crytpoccurencies İn All Aspects 1, 139-152, 2019
2019
TÜRKİYE’DE NÜKLEER ENERJİYE GEÇİŞİN EKONOMİ ÜZERİNE ETKİSİ: ABD, FRANSA VE JAPONYA ÖRNEĞİ
M GÜLLÜ, M GÜNGÜL
2. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, 2018
2018
Bir Kripto Para Olarak Bitcoin’in Ülke Ekonomilerine Vergisel Olarak Entegre Edilmesi..
İ PARLAKTUNA, M GÜNGÜL
İnternaional Conference on Empirical Economics Social Sciences Abstract Book …, 2018
2018
Sanal Para Piyasası “Bitcoin Ve Vergilendirme Sorunsalı”.
İ PARLAKTUNA, M GÜNGÜL
ASEAD III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Özetler Kitabı, Antalya …, 2018
2018
Cumhuriyet döneminde sanayileşmede model arayışları: iktisadi ve siyasi dönüşümlerin etkileri (1923-1950)
M Güngül
Marmara Üniversitesi, 2015
2015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–10